Používání Docspointu

Využití na mobilu a mobilní aplikace

Posílání dokladů přes mobilní aplikaci funguje pouze pro základní uživatele. Jiné role - např. asistentka, schvalovatel nebo účetní nemohou zasílat doklady do Docspoint přes mobilní aplikaci.

Seznam dokladů v mobilní aplikaci zobrazuje pouze doklady, které daný uživatel zaslal přes mobilní aplikaci. Nefunguje tedy jako alternativa k plnohodnotnému archivu, který uživatel vidí ve webové aplikaci https://app.docspoint.cz. Mobilní aplikace slouží jako "vstupní bod", tedy pro nahrávání dokladů, nikoli pro plnohodnotnou práci se systémem Docspoint.

Nativní aplikaci nabízíme pro oba dnes nejrozšířenější systémy - tedy Android a Apple iOS.

Zasílání dokladů přes email

Každému základnímu uživateli systému Docspoint je zřízena unikátní emailová schránka. Pokud na tento email pošle doklady ve formátu PDF, budou automaticky importovány do systému Docspoint. Přidělenou emailovou adresu můžete sdělit i svým obchodním partnerům, kteří vám mohou doklady posílat rovnou do Docspointu.

V jednom emailu je možné zaslat i více PDF souborů. Každý PDF soubor bude naimportován jako samostatný doklad.

Importované doklady uživatel nalezne v sekci Moje doklady. Podle nastaveného workflow je následně možné doklady dále zpracovávat nebo například zaslat k automatizovanému vytěžení.

Účetní software

Probíhá-li aktualizace Pohody, nefungují v účetním software XML importy. To má za následek, že nelze nahrávat doklady z Docspointu, ani z jiných zdrojů.

Aktualizace účetního sw Pohoda

Je třeba aktivovat účtování v přechodném období i pro uživatele v Pohodě, který je využíván naším můstkem (aplikace Watchdocs) pro XML importy / exporty. Správný postup přepnutí na účtování v přechodném období je následující:

  1. Na serveru / lokálním PC, kde běží Pohoda, zastavit běh systémové služby Watchdocs (můstek pro přenos dokladů mezi Docspointem a Pohodou)
  2. V Pohodě aktivovat účtování v přechodném období.
  3. Znovu spustit systémovou službu Watchdocs. 

Pokud provedete změnu čísla dokladu či číselné řady v Pohodě, prosím oznamte nám tuto změnu na e-mail servis@docspoint.cz, abychom provedli ruční opravu dokladu v databázi Docspoint.

Docspoint a jeho podpora

Docspoint a česká legislativa