Prejdite na digitalizáciu a zefektívnite spracovanie účtovníctva

Čoraz viac spoločností prechádza na digitálny prenos a archiváciu účtovných dokladov a vyžaduje to aj od svojich účtovníkov. Ste pripravení?

V súlade s požiadavkami klientov

Docspoint vyvíjame v spolupráci s účtovnými kanceláriami aj firmami. Zohľadňujeme požiadavky oboch strán na čo najjednoduchšiu digitalizáciu a automatizáciu účtovných pracovných postupov.

Hromadný import do Pohody takmer okamžite

Šetríme čas všade, kde sa dá, aby ste sa vy nemuseli ponáhľať pri činnostiach, kde je to na škodu (ale na ktoré máte málo času). Rýchly import z Docspointu do programu Pohoda vás nadchne.

Digitalizácia dokladov v súlade so zákonom

Digitalizácia účtovníctva pomocou Docspointu je v súlade s predpismi a zákonmi Slovenskej republiky (zákon o účtovníctve, zákon o DPH, zákon o archívoch a registratúrach atď.).

Nikdy neprídete o uložené údaje

Dáta sa ukladajú na zabezpečenom cloudovom úložisku, ktoré spĺňa všetky európske a slovenské normy (vrátane podmienok ukladania osobných údajov podľa nariadenia GDPR).

Jednoduchý prenos dokladov kdekoľvek ste

Vaši klienti môžu do aplikácie Docspoint posielať dokumenty viacerými spôsobmi (odfotením v aplikácii, naskenovaním, odoslaním e-mailu alebo nahraním formátu pdf do aplikácie). To im poskytne maximálne pohodlie.

Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz
Riešenie spolupracujúce so systémom POHODA
www.pohoda.sk www.pohodaplus.sk

Pozrite sa, ako účtovnícka firma Jaspar s.r.o. zvýšila efektivitu svojich účtovníkov o 50 % vďaka Docspointu

V januárovom čísle časopisu Moja Pohoda, ktorý vydáva spoločnosť Stormware - tvorca účtovného softvéru POHODA, nájdete prípadovú štúdiu o riešení Docspoint. Dočítate sa, ako Docspoint využíva účtovná kancelária Jaspar s.r.o., ktorá obsluhuje desiatky klientov v Českej a Slovenskej republike. Článok nájdete na strane 16.

Zobraziť časopis

Aktuálne štatistiky

1 300+

hodín ušetrených účtovníkmi

800+

používateľských účtov

250+

klientských spoločností

INFOGRAFIKA

Prenos súborov do účtovného programu Pohoda

Ak chcete do svojho účtovného programu Pohoda nahrať nové účtovné doklady prostredníctvom Docspointu, môžete si na to vybrať jeden z niekoľkých spôsobov:

  • Odfoťte doklad telefónom alebo tabletom,
  • Naskenujte ho pomocou kancelárskeho skenera,
  • Zašlite doklad na špeciálne určenú e-mailovú adresu,
  • Vložte ho do prostredia Docspointu pomocou intuitívneho rozhrania vo vašom počítači.

Po vložení dokladu do Docspointu môžete záznam pred importom do Pohody ešte upraviť, pridať ďalšie údaje a najmä ho nechať schváliť v rámci firemných postupov.

Následne sa pripravený doklad alebo séria dokladov nahrá z bezpečného úložiska Docspointu do vašej verzie Pohody, kde budete môcť doklad zaúčtovať.

IDoklady zostávajú v Docspointe aj po ich importe do Pohody a aplikácia tak slúži ako zálohový systém pre potreby daňovej kontroly alebo v prípade, že budete sken dokladu v budúcnosti potrebovať.

Základné funkcie

Hromadný import dokladov do programu Pohoda vrátane predkontácií a radov

Máte všetky doklady upravené a skontrolované? V tom prípade stačí už len spustiť hromadný import a po chvíli nájsť všetky doklady v Pohode presne tam, kde majú byť.

Funkce řešení Docspoint - Hromadný import dokladů do SW Pohoda včetně předkontací a řad
stock-photo-hand-holding-a-smartphone-with-a-green-checkmark-icon-on-the-screen-to-show-a-validated-confirmed-675822841 (kopie)

Kontrola a úprava dokladov pred importom do účtovného programu Pohoda

Predtým, než pošlete účtovné doklady do programu Pohoda, ich môžete skontrolovať a doplniť či opraviť všetko potrebné. Do Pohody sa vám tak dostanú už len kompletne pripravené doklady bez potreby ich akokoľvek meniť.

Archivácia dokladov v prostredí Docspoint

Nielen zákon, ale aj zdravý rozum nabáda na to, aby ste si doklady ukladali okrem účtovného programu Pohoda aj na ďalšom mieste. Na tento účel obsahuje riešenie Docspoint elektronický archív, v ktorom sa každý doklad uchováva spolu so skenom originálu.

Funkce řešení Docspoint - Archivace dokladů v prostředí Docspoint
Funkce řešení Docspoint - Workflow práce s doklady na míru vašim potřebám

Workflow práce s dokladmi na mieru vašim potrebám

Nastavíme vám individuálny workflow práce s dokladmi tak, ako to potrebujete vy a vaše účtovné oddelenie alebo účtovná spoločnosť.

Potrebujete mať niektoré doklady pred zaradením do účtovníctva schválené? Či dokonca všetky? Potrebujete, aby mzdové doklady spracúval jeden pracovník a klasické účtovné doklady iný? S Docspointom je to ľahké.

Nahrávanie účtovných dokladov z rôznych zdrojov

Docspoint rozširuje množstvo spôsobov, ako doklady dostať do programu Pohoda. Prepis už dávno nie je jedinou možnosťou.

Účtovníci tak už doklady nemusia prijímať výhradne v papierovej podobe či cez zabezpečené verejné cloudové úložisko. Doklady je možné nahrať priamo do zabezpečeného Docspointu, kde si účtovník doplní všetko potrebné a kompletný doklad v elektronickej podobe následne nahrá priamo do programu Pohoda.

Funkce řešení Docspoint - Nahrávání účetních dokladů z různých zdrojů

Docspoint pomáha už vyše 150 účtovným kanceláriám a spoločnostiam v Českej republike a na Slovensku

Toto sú niektoré z nich
jaspar-200
ews-200
graceta-200
taxpoint-200
odeo-200-200
dc-york-200-200

Zostáva už len jeden krok

Kontaktujte nás pre nezáväznú prezentáciu a bezplatné 14-dňové demo Docspointu.

Povinná pole jsou označená *.