Riešenie Docspoint je úplne integrované s účtovným systémom Pohoda spoločnosti STORMWARE s.r.o. Všetky vaše účtovné doklady nahraté do Docspointu tak môžete preniesť do Pohody ľahko a rýchlo, len pomocou niekoľkých kliknutí tlačidla myši.

Vďaka vytvorenému mostíku (softvér prepájajúci systémy Docspoint a Pohoda) sa do Docspointu automaticky nahrajú všetky číselníky (stredisko, činnosť, zákazka, číselné rady, členenie DPH a predkontácia), ktoré tak môžete jednoducho priraďovať k jednotlivým dokladom.  Všetky údaje, ktoré vyplníte v Docspointe, sa vám jednoducho importujú k danému dokladu v účtovnom programe Pohoda, čím sa výrazne skracuje doba potrebná na zaúčtovanie každého dokladu.

Riešenie Docspoint umožňuje aj spätnú synchronizáciu dokladov vytvorených alebo upravených v účtovnom systéme Pohoda tak, aby bol elektronický archív vašich účtovných dokladov vždy aktuálny a kompletný.

Docspoint spolupracuje s českou aj slovenskou verziou účtovného programu Pohoda a zodpovedá českým aj slovenským účtovným a daňovým normám (napr. sadzby DPH a pod.).

Propojení Docspointu se slovenskou verzí účetního software Pohoda
Riešenie spolupracujúce so systémom POHODA
www.pohoda.sk www.pohodaplus.sk
Propojení Docspointu s českou verzí účetního software Pohoda
Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz

Výrobcom ekonomického systému POHODA je spoločnosť STORMWARE s.r.o.

Zistite, ako vám Docspoint môže ušetriť desiatky hodín času a účtovných nákladov.

Dohodnite si nezáväznú prezentáciu a bezplatné 14-dňové demo Docspoint.