Stručne sa oboznámte s tým, ako Docspoint funguje. Ak chcete prostredníctvom Docspointu nahrať do účtovného programu Pohoda nové účtovné doklady, môžete si na to zvoliť jednu z niekoľkých  možností.

Ako funguje Docspoint
  • Odfoťte účtovný doklad telefónom alebo tabletom,
  • Naskenujte ho pomocou kancelárskeho skenera,
  • Zašlite účtovný doklad na špeciálne určenú e-mailovú adresu,
  • Vložte ho do prostredia Docspointu pomocou intuitívneho rozhrania vo vašom počítači.

Po vložení dokladu do Docspointu niektorým z vyššie uvedených spôsobov môžete záznam dokladu pred samotným importom do programu Pohoda ešte upraviť, pridať rôzne ďalšie údaje a najmä ho nechať schváliť v rámci postupov nastavených vo vašej spoločnosti.

Následne sa takto pripravený doklad alebo séria dokladov nahrá z bezpečného úložiska Docspointu do vašej verzie programu Pohoda, kde budete môcť všetky doklady zaúčtovať.

Účtovné doklady zostávajú v Docspointe uložené aj po ich importe do účtovného programu Pohoda a aplikácia tak slúži ako zálohovací systém pre potreby daňovej kontroly alebo v prípade, že budete sken dokladu v budúcnosti potrebovať na akékoľvek ďalšie operácie.

Zistite, ako vám Docspoint môže ušetriť desiatky hodín času a účtovných nákladov.

Dohodnite si nezáväznú prezentáciu a bezplatné 14-dňové demo Docspoint.