Základná štruktúra mesačných nákladov

sk-verze-cenik

Podrobný cenník

Základný cenník
Ďalšie rozšírenia a služby
Ďalšie prevádzkové podmienky

Implementačný poplatok*

Položka Cena (Eur)
Inštalácia mostíka (Watchdocs) 200,-
Pripojenie a konfigurácia 1 účtovnej jednotky (IČ) 12,-
Vytvorenie a konfigurácia jedného používateľského účtu 4,-

*Cena jednorazového poplatku za implementáciu zahŕňa:

 • Inštalácia a konfigurácia lokálneho mostíka (Watchdocs) na strane klienta a databázového systému v serverovej časti Docspoint.
 • Vytváranie a konfigurácia účtovných jednotiek a používateľských účtov pre prístup do systému Docspoint.
 • Nastavenie pracovného postupu pre jednotlivé účtovné jednotky podľa požiadaviek klienta.
 • Úvodné školenie v trvaní maximálne 2 hodín.

Mesačný paušál za prevádzku a správu systému**

Položka Mesačný paušál (Eur)
1 účtovná jednotka (IČ) 6,-
1 používateľský účet 1,-

** Cena mesačného poplatku zahŕňa:

 • Používateľský webový portál Docspoint https://app.docspoint.cz.
 • Mobilná aplikácia Docspoint (Android, iOS).
 • Serverová časť s implementovaným pracovným postupom v bezpečnom cloude.
 • Dvojnásobne zálohované dátové úložisko s celkovou kapacitou 1 GB.
 • Autentickosť dokumentov zabezpečujú kvalifikované elektronické časové pečiatky priradené jednotlivým dokumentom. Časové pečiatky sú v súlade s nariadením Európskej únie eIDAS.
 • Miestna aplikácia Watchdocs ("mostík") nainštalovaná na strane zákazníka, ktorá umožňuje prepojenie medzi účtovným softvérom POHODA (na strane zákazníka) a systémom Docspoint.
 • Máte zmluvne zaručený prístup k svojim dokumentom odkiaľkoľvek a kedykoľvek.
 • E-mailová/telefonická technická podpora s reakčným časom max. 24 hodín. (počas pracovného týždňa).

Cena za spracovanie a archiváciu dokumentov podľa platnej legislatívy

1 nahraný, spracovaný a archivovaný doklad (vrátane časovej pečiatky): od 0,2,- / doklad (podľa objemu dokladov, pozrite nižšie)

Počet dokladov / mesiac Cena za doklad (Eur/ks)
0 – 20 0,4,-
21 – 50 0,35,-
51– 100 0,3,-
101 – 300 0,25,-
301 a více 0,2,-***

*** Táto cena platí aj pre všetkých účtovníkov.

Automatizovaná ťažba dokladov pomocou systému Rossum

Položka Cena (Eur)
1 automaticky vyťažený doklad 0,2,-

Cena sa pripočíta k základnej cene za spracovanie dokladu (pozrite si predchádzajúcu položku cenníka).

Poznámky

Uvedené ceny sú bez DPH a platia pri podpise zmluvy na 24 mesiacov. Ak podpíšete zmluvu na 12 mesiacov, mesačný poplatok bude o 10 % vyšší.

Skutočné celkové mesačné náklady na službu Docspoint závisia od počtu dokumentov spracovaných v danom mesiaci.

Položka Cena (Eur)
Aktivácia ďalšej účtovnej jednotky (jednorazová) 12,-
Vytvorenie a konfigurácia ďalšieho používateľského účtu (jednorazovo) 4,-
Mesačný poplatok (paušál) za ďalšiu účtovnú jednotku 6,-
Mesačný poplatok (paušál) za ďalší používateľský účet 1,-
5 GB dát v dátovom úložisku (mesačný paušál) 4,-
Servisné služby (hodinová sadzba) 48,-

Poznámky

Uvedené ceny sú bez DPH a platia pri podpise zmluvy na 24 mesiacov. Ak podpíšete zmluvu na 12 mesiacov, mesačný poplatok bude o 10 % vyšší.

Skutočné celkové mesačné náklady na službu Docspoint závisia od počtu dokumentov spracovaných v danom mesiaci.

Ďalšie podmienky poskytovania služieb (povinnosti poskytovateľa):

 1. odpoveď (potvrdenie) poskytovateľa o prijatí žiadosti klienta do 24 hodín od prijatia žiadosti,
 2. v prípade existujúceho problému začatie jeho riešenia bez zbytočného odkladu do 48 hodín od potvrdenia prijatia žiadosti poskytovateľom,
 3. v prípade jednoduchších a štandardných problémov sa náprava vykoná bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných dní od potvrdenia poskytovateľa o prijatí žiadosti. V prípade zložitejších zásahov sa termín opravy dohodne s klientom,
 4. všetky servisné a vývojové práce sa budú vykonávať tak, aby čo najmenej obmedzovali prevádzku systému Docspoint a prístup Klienta k jeho údajom,
 5. opravy a úpravy, ktoré si vyžadujú úplné odstavenie systému, sa budú vykonávať po dohode v sobotu a nedeľu a v dňoch pracovného pokoja a Klient bude informovaný minimálne 48 hodín vopred.

Otestujte, ako bude Docspoint fungovať vo vašej spoločnosti

Dohodnite si nezáväznú prezentáciu a bezplatné 14-dňové demo Docspoint.