Konateľ spoločnosti

Jiří Hošek

Jiří je zakladateľom a súčasne konateľom spoločnosti Giri s.r.o. Jeho doménou sú moderné technológie a digitalizácia, v ktorých sa pohybuje už viac než 10 rokov. Pri svojej práci čerpá zo svojho technického vzdelania, ktoré získal na Fakulte elektrotechnicky a komunikačných technológií VUT v Brne, ako aj z vlastných skúseností získaných pri riešení projektov v spolupráci s lokálnymi aj medzinárodnými ICT spoločnosťami.

Jiří je ženatý a má jedného syna. V Giri zodpovedá predovšetkým za komunikáciu so zákazníkmi, koordináciu obchodných projektov a strategický rozvoj spoločnosti. Ako konateľ spoločnosti je zodpovedný aj za prevádzkové záležitosti a podporu vývojárskeho tímu.

Jiří Hošek

Naše riešenia

Špičková aplikácia na správu účtovných dokladov a ich spracovanie v účtovnom programe Pohoda.

Automatizácia importu skenov dokladov do účtovného systému Pohoda.

Automatizácia importu účtovných údajov zo súboru Excel do účtovného systému Pohoda.