Pri spracúvaní veľkých objemov účtovných dokladov (desiatky až stovky denne) nie je forma ručného spracovania účinná. Je časovo náročná, hrozí riziko chýb (zlyhanie ľudského faktoru), no najmä môžete svojim šikovným účtovníkom prideliť omnoho sofistikovanejšie úlohy s oveľa vyššou pridanou hodnotou než je prepisovanie dokumentov do účtovného programu. Najmä vtedy, ak sú k dispozícii riešenie na vyťažovanie dokumentov.

Dnes dostupný vyťažovací softvér dokáže úplne nahradiť ručnú prácu s dokumentmi. Vyťaží informácie z jednoduchej tabuľky aj zložitej faktúry. Dokáže aj také kúzla, ako je spárovanie dodacieho listu s faktúrou. Využíva na to pokročilé technológie z oblasti analýzy textu, umelú inteligenciu a strojové učenie.

 

OCR

Na vyťažovanie dokumentov sa používa technológia OCR (optické rozpoznávanie znakov).

 

Riešenie Docspoint a vyťažovanie účtovných dokladov

Riešenie Docspoint ponúka vďaka doplnkovým modulom možnosť vyťažovania vašich dokladov a dokumentov. Spracúva digitálne či digitalizované (naskenované, odfotené) súbory - rozpozná dokument, vyhodnotí ho a vyťaží všetky jeho metadáta tak, aby ste s nimi mohli ďalej pracovať. Túto funkciu môžete využiť pri všetkých typoch vyššie uvedených dokladov a dokumentov, avšak vzhľadom na napojenie na účtovný softvér Pohoda využijete najmä možnosť vyťažovania faktúr a účtovných dokladov, ktoré môžete následne importovať práve do Pohody.

Po načítaní nových dokumentov, ktoré zašlete do Docspointu niektorým z možných spôsobov, aplikácia prečíta potrebné údaje a zapíše ich do databázy k danému dokladu (záznamu). Následne stačí vykonať rýchlu kontrolu, či sú všetky údaje správne a doklad môže odísť do účtovného programu.

 

Prečo sme si vybrali riešenie Rossum

Docspoint používa na extrakciu dokumentov české profesionálne riešenie Rossum. Prečo práve tento nástroj? Dôvod je jednoduchý. Rossum je najlepšie riešenie s podporou češtiny a slovenčiny, aké sme na trhu našli. Nie je najlacnejší, ale je jednoducho najlepší. Dosahuje najvyššiu presnosť pri rozpoznávaní textu. Efektívne využíva strojové učenie na svoje zlepšovanie a dosahovanie stále lepších výsledkov. O tom to celé je.

Presvedčte sa, koľko času sa dá ušetriť extrahovaním účtovných dokladov.

Dohodnite si nezáväznú prezentáciu a bezplatné 14-dňové demo Docspoint.