Funkcie riešenia Docspoint - Čo vás ohromí na službe Docspoint

Nahrávanie účtovných dokladov z rôznych zdrojov

Docspoint rozširuje počet spôsobov, akými možno dokumenty vkladať do softvéru Pohoda. Prepis nie je zďaleka jedinou možnosťou. Dokumenty môžete do služby Docspoint nahrať ich pretiahnutím do počítača, odfotením prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo odoslaním e-mailom na určenú e-mailovú adresu.

Dokumenty sa tak už nemusia k účtovníkom dostávať len v papierovej podobe alebo prostredníctvom nezabezpečeného verejného cloudového úložiska. Je možné ich nahrať priamo do zabezpečeného systému Docspoint, kde účtovník vyplní všetko potrebné a následne nahrá kompletný doklad v elektronickej podobe priamo do softvéru Pohoda.

Nahrávanie účtovných dokladov z rôznych zdrojov
Kontrola a úprava dokladov pred importom do účtovného softvéru Pohoda

Kontrola a úprava dokladov pred importom do účtovného softvéru Pohoda

Pred odoslaním dávky účtovných dokladov do SW Pohoda ju môžete skontrolovať a doplniť alebo opraviť všetko, čo je potrebné. Do programu Pohoda tak dostanete kompletne pripravené dokumenty bez toho, aby ste museli čokoľvek meniť.

Hromadný import dokumentov do SW Pohoda vrátane predkontácií a radov

Všetky dokumenty sú upravené a skontrolované? Potom stačí spustiť hromadný import a po niekoľkých okamihoch nájdete všetky doklady v SW Pohoda presne tam, kde majú byť. Jednoduchý, rýchly a bezpečný hromadný prenos z Docspointu priamo do Pohody.

Hromadný import dokumentov do SW Pohoda vrátane predkontácií a radov
Archivácia dokumentov v systéme Docspoint

Archivácia dokumentov v systéme Docspoint

Nielen zákon, ale aj zdravý rozum nabáda k tomu, aby ste doklady ukladali na iné miesto ako do účtovného softvéru Pohoda. Na tento účel riešenie Docspoint zahŕňa elektronický archív, v ktorom sú uložené všetky dokumenty vrátane skenu originálu. V databáze Docspoint tak môžete vidieť nielen prepis dokladu, ale aj sken dokumentu alebo originál vo formáte pdf, ku ktorému budete mať vždy prístup.

Ak budete v systéme Docspoint uchovávať všetky skeny originálnych dokumentov alebo ich pdf verzie, splníte si aj zákonnú povinnosť archivovať účtovné záznamy (zákon č. 563/1991 o účtovníctve atď.).

Pracovný tok dokumentov prispôsobený vašim potrebám

Nastavíme pre vás a vaše účtovné oddelenie alebo externú účtovnú spoločnosť individuálny tok dokumentov.

Musíte niektoré doklady schváliť pred ich zaúčtovaním do účtovného systému? Alebo dokonca všetky? Potrebujete, aby mzdové doklady spracovával jeden zamestnanec a tradičné účtovné doklady iný? Docspoint to uľahčuje.

Pracovný tok dokumentov prispôsobený vašim potrebám

Zistite, ako vám Docspoint môže ušetriť desiatky hodín času a účtovných nákladov.

Dohodnite si nezáväznú prezentáciu a bezplatné 14-dňové demo Docspoint.