Predstavujeme Exceldocs

Používate na prípravu faktúr program Excel alebo vám zákazníci posielajú objednávky alebo faktúry v tomto formáte? Ak je jedným zo zdrojov vašich účtovných údajov súbor Excel, máme pre vás riešenie, ktoré umožňuje veľmi jednoduché a automatizované spracovanie týchto údajov - Exceldocs.

Exceldocs je doplnkový nástroj pre účtovný systém Pohoda, ktorému ako vstup odovzdáte súbor MS Excel a o nič iné sa nemusíte starať. Exceldocs načíta súbor a podľa preddefinovanej štruktúry z neho vytvorí doklady, ktoré automaticky importuje do agendy Vydané alebo Prijaté faktúry, Ostatné pohľadávky alebo Ostatné záväzky vášho účtovného systému Pohoda. Ušetríte tak čas, ktorý by ste inak strávili zdĺhavým ručným zadávaním všetkých potrebných údajov.

Výrobcom ekonomického systému POHODA je spoločnosť STORMWARE s.r.o.

Naše riešenia

Špičková aplikácia na správu účtovných dokladov a ich spracovanie v účtovnom programe Pohoda.

Automatizácia importu skenov dokladov do účtovného systému Pohoda.

Automatizácia importu účtovných údajov zo súboru Excel do účtovného systému Pohoda.