Sme tím vývojárov so zápalom pre tvorbu riešení na automatizáciu workflow a účtovných procesov.

Spoločnosť Giri s.r.o. bola založená v roku 2015 a je dynamicky sa rozvíjajúcim start-upom. Zameriava sa na vývoj softvérových riešení, ktoré umožňujú digitalizáciu rôznych typov účtovných dokladov a ich automatizovaný import do účtovných systémov.

Naším cieľom je poskytovať nástroje v oblasti digitalizácie dokumentov. Ich úlohou je zjednodušiť našim zákazníkom prácu s dokumentmi a znížiť administratívnu záťaž. Výsledkom je výrazne efektívnejší workflow, vďaka čomu môžu majitelia účtovných spoločností, nezávislí účtovníci, zamestnanci účtovných oddelení či ekonomických úsekov dosahovať vyššiu produktivitu práce a budú sa môcť sústrediť na činnosti s vyššou pridanou hodnotou.

Vždy sa snažíme najprv porozumieť potrebám našich zákazníkov, aby sme boli schopní dodať riešenie na mieru. Vývoj našich produktov prebieha agilne a v úzkej spolupráci so zákazníkmi, ktorí sa zúčastňujú testovania takých produktov a môžu teda výrazne ovplyvniť konečný výstup.

Spokojnosť zákazníkov a dôvera v naše riešenia je jednou z našich hlavných motivácií, rovnako ako snaha dodávať na trh vysoko kvalitné produkty založené na najmodernejších technológiách.   Podpora zákazníkov, medzi ktorých patria najčastejšie účtovné spoločnosti a malé a stredné spoločnosti s vlastným účtovným oddelením, je našou hlavnou prioritou.

Naše riešenia

Špičková aplikácia na správu účtovných dokladov a ich spracovanie v účtovnom programe Pohoda.

Automatizácia importu skenov dokladov do účtovného systému Pohoda.

Automatizácia importu účtovných údajov zo súboru Excel do účtovného systému Pohoda.