Návody

Ako uzavrieť rok a prejsť na nové účtovné obdobie v programe Pohoda a Docspoint?

Aby sme vám uľahčili prechod na nové účtovné obdobie a predišli prípadným problémom pri používaní služby Docspoint, pripravili sme stručný návod, ako postupovať.

Aktivácia účtovania na prelome účtovného obdobia (účtovanie v nasledujúcom účtovnom období bez dátumu uzávierky)

  • Ak v programe POHODA aktivujete účtovanie na prelome účtovných období, je potrebné toto nastavenie vykonať aj pre špecializovaného užívateľa v programe POHODA (napr. Docspoint), prostredníctvom ktorého náš mostík importuje doklady z Docspointu.
  • Správnosť nastavenia je indikovaná písmenom "p" za číslom nového účtovného roka v stavovom riadku v programe POHODA (napr. 2022p).
  • V systéme Docspoint nie je potrebné meniť nič iné. Účtovný rok viditeľný v aplikácii Docspoint (karta Všeobecné) zostáva rovnaký (napr. 2021) až do uzávierky údajov. Číselné rady na dokumente si však môžete vybrať podľa vlastných potrieb. Ak už máte číselné rady pre rok 2022 v programe POHODA, načítajú sa do programu Docspoint vďaka mostíku watchdocs a môžete ich vybrať na záložke Účtovníctvo - Číselné rady).

Podpora práce so súbormi ISDOC

Dátová uzávierka a prechod na nové účtovné obdobie

  • Predtým, ako v programe POHODA vykonáte dátovú uzávierku minulého účtovného obdobia niektorej z účtovných jednotiek, musíte najprv zastaviť aplikáciu "watchdocs" (mostík). Táto aplikácia beží ako systémová služba na serveri, na ktorom je umiestnená vaša POHODA.
  • Potom môžete vykonať dátovú uzávierku.
  • Po ukončení dátovej uzávierky a úspešnom prechode na nové účtovné obdobie je potrebné znovu spustiť mostík watchdocs.
  • Potom sa do programu Docspoint automaticky načíta nový účtovný rok z programu POHODA vrátane číselných radov a ďalších údajov. Potom môžete pokračovať v spracovaní dokladov ako zvyčajne, ale do programu POHODA sa naimportujú pod novým účtovným obdobím.
Opravné daňové doklady

Zistite, ako vám Docspoint môže ušetriť desiatky hodín času a účtovných nákladov.

Kontaktujte nás pre nezáväznú konzultáciu a bezplatnú ukážku.