Začiatok automatizácie v účtovníctve

Softvérové riešenie Docspoint predstavuje základ automatizácie účtovného workflow a archivácie a vyťažovania účtovných dokladov. Prináša zjednodušenie činnosti účtovníkov, ktorá bola predtým spojená s množstvom rôznych krokov. Napríklad tlač dokladov, ich ručný prepis do účtovného programu, ručná archivácia a pod. Tieto činnosti sa dajú nahradiť (automatizovať) alebo výrazne zjednodušiť prostredníctvom online prostredia.

Automatizácia a digitalizácia účtovných procesov je ešte len na svojom počiatku. O to väčšou revolúciou bude to, keď sa ich potenciál rozvinie a začne využívať v plnej miere. Kroky, ktoré sú dnes pre účtovníkov skôr príťažou a predstavujú nudnú a rutinnú prácu, budú potlačené, respektíve nahradené technológiou. Viac času tak zostane na odbornú, poradenskú a analytickú prácu, teda na také činnosti, ktoré prinášajú klientom účtovných spoločností maximálnu pridanú hodnotu.

Docspoint uľahčuje odovzdávanie účtovných dokladov medzi firmami a účtovnými spoločnosťami, prípadne medzi zamestnancami a účtovným oddelením firiem. Zjednodušuje aj vyťažovanie dokladov (OCR) a ich následnú archiváciu v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a Európskej únie.

Kľúčové výhody riešenia Docspoint

Docspoint spĺňa požiadavky všetkých zákonov

Docspoint spĺňa požiadavky všetkých zákonov týkajúcich sa archivácie elektronických dokumentov.

Odteraz už nepotrebujete žiadne doklady vo fyzickej podobe. Všetko sa archivuje elektronicky, bezpečne a navždy.

Odteraz už nepotrebujete žiadne doklady vo fyzickej podobe. Všetko sa archivuje elektronicky, bezpečne a navždy.

Vyhľadanie akéhokoľvek dokumentu je otázkou niekoľkých sekúnd: prehľadne a podľa zadaných kritérií.

Vyhľadanie akéhokoľvek dokumentu je otázkou niekoľkých sekúnd: prehľadne a podľa zadaných kritérií.

Zistite, ako vám Docspoint môže ušetriť desiatky hodín času a účtovných nákladov.

Dohodnite si nezáväznú prezentáciu a bezplatné 14-dňové demo Docspoint.