Zlepšujeme možnosti vašej práce s účtovným softvérom Pohoda.

Okrem nášho vlajkového riešenia Docspoint vyvíjame aj ďalšie doplnkové riešenia pre účtovný systém Pohoda, ktoré sú prispôsobené želaniam a špecifikáciám zákazníkov.

Naše riešenia

Špičková aplikácia na správu účtovných dokladov a ich spracovanie v účtovnom programe Pohoda.

Automatizácia importu skenov dokladov do účtovného systému Pohoda.

Automatizácia importu účtovných údajov zo súboru Excel do účtovného systému Pohoda.