Představujeme Exceldocs

Používáte Excel pro přípravu podkladů k vystavování vašich faktur nebo vám v tomto formátu odběratelé posílají své objednávky či faktury? Zkrátka, pokud je jedním ze zdrojů vašich účetních dat Excel soubor, máme pro vás řešení umožňující velice snadné a automatizované zpracování těchto dat - nástroj Exceldocs.

Exceldocs je doplňkový nástroj pro účetní systém Pohoda, kterému na vstupu předáte MS Excel soubor a o nic dalšího se již nemusíte starat. Exceldocs načte soubor a podle předem definované struktury z něj vytvoří doklady, které automaticky importuje do agendy Vydaných nebo Přijatých faktur, Ostatních pohledávek či Ostatních závazků vašeho účetního systému Pohoda. Vy tak ušetříte čas, který byste jinak strávili zdlouhavým ručním zadáváním všech potřebných dat.

Výrobcem ekonomického systému POHODA je společnost STORMWARE s.r.o.

Naše řešení

Špičková aplikace pro správu účetních dokladů a jejich snadné zpracování v účetním sw Pohoda.

Automatizace importu skenů dokladů do účetního systému Pohoda.

Automatizace importu účetních dat ze souboru Excel do účetního systému Pohoda.