Jednatel společnosti

Jiří Hošek

Jiří je zakladatelem a současně jednatelem společnosti Giri s.r.o. Jeho doménou jsou moderní technologie a digitalizace, v nichž se pohybuje již více než 10 let. Při své práci čerpá ze svého technického vzdělání, jež získal na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, a také z vlastních zkušeností získaných při řešení projektů ve spolupráci s lokálními i mezinárodními ICT firmami.   

Jiří je ženatý a má jednoho syna. V Giri má na starosti zejména komunikaci se zákazníky, koordinaci byznys projektů a strategický rozvoj firmy. Jako jednatel společnosti také zodpovídá za provozní záležitosti a podporu vývojového týmu.

Hosek_2018

Naše řešení

Špičková aplikace pro správu účetních dokladů a jejich snadné zpracování v účetním sw Pohoda.

Automatizace importu skenů dokladů do účetního systému Pohoda.

Automatizace importu účetních dat ze souboru Excel do účetního systému Pohoda.