Aké osobné údaje spracúvame

Okrem vyššie uvedených súborov cookie štandardne nespracúvame žiadne iné osobné údaje. Nasledujúce prípady sú výnimkami:

  • Prihlásenie sa k odberu nášho informačného bulletinu - ukladáme len váš e-mail (pri prihlásení sa k odberu informačného bulletinu nie je možné do formulára zadať žiadne iné údaje), a to len na účely zasielania e-mailového bulletinu, ku ktorému ste sa prihlásili.

  • Kontaktovanie e-mailom - ak je to účelné (napríklad na účely komunikácie o prípadnej objednávke a podobne), uchovávame vašu e-mailovú adresu a osobné údaje, ktoré ste uviedli v e-mailovej komunikácii (napríklad v podpise alebo pätičke e-mailu atď.). Tieto údaje sa uchovávajú len po dobu nevyhnutnú na vybavenie záležitosti, v ktorej nás kontaktujete, a nepoužívajú sa na žiadne iné účely.

  • Ak ste naším klientom, ukladáme údaje, ktoré nám umožňujú realizovať vami objednané služby alebo nákup objednaných produktov (ktoré sme vám dodali) - t. j. kontaktné údaje alebo iné kontaktné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v priebehu obchodného styku.

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi

  • Máte právo nás kedykoľvek kontaktovať a opýtať sa nás, aké osobné údaje o vás spracúvame a na aký účel.

  • Máte právo namietať proti tomuto spracovaniu.

  • Máte právo nás požiadať, aby sme prestali spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ neexistuje iný právny dôvod (napríklad zákonná povinnosť) na ich spracúvanie.

 

Kontaktné údaje - osoba zodpovedná za správu osobných údajov

Jiří Hošek,
Výkonný riaditeľ
E-mail: info@giri.cz
Telefón: +420 723 303 905