Jaké osobní údaje zpracováváme

Kromě výše uvedených cookies standardně nezpracováváme žádné další osobní údaje. Výjimku tvoří následující případy:

  • Přihlášení k odběru našeho newsletteru - uchováváme pouze Váš e-mail (jiný údaje ani nelze při přihlašování k newsletteru do formuláře vložit), a to pouze za účelem zasílání Vámi objednaného e-mailového newsletteru.

  • Kontaktování nás formou e-mailu - je-li to účelné (například pro účely komunikace ohledně potenciální zakázky či podobné), uchováváme Vaši e-mailovou adresu a osobní údaje, které jste v e-mailové komunikaci uvedli (například v podpisu či patičce e-mailu apod.). Tyto údaje jsou uloženy pouze po dobu nezbytně nutnou k vyřízení záležitosti, ohledně níž nás kontaktujete, a nejsou využívány pro žádné další účely.

  • Jste-li naším klientem, pak uchováváme údaje, které umožňují realizovat Vámi objednané služby či nákup Vámi objednaných (a námi dodávaných) produktů - tedy kontaktní údaje, případně další kontakty, které jste nám v rámci obchodního styku dobrovolně poskytli.

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

  • Máte právo nás kdykoli kontaktovat a chtít znát, jaké Vaše osobní údaje a pro jaký účel zpracováváme.

  • Máte právo vznést proti tomuto zpracovávání námitku.

  • Máte právo na to, abychom přestali Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud pro jejich zpracování neexistuje jiný právní důvod (například zákonná povinnost).

 

Kontaktní údaje - osoba odpovědná za správu osobních údajů

Jiří Hošek,
jednatel společnosti
E-mail: info@giri.cz
Telefon: 723 303 905