Aké typy spoločností a zákazníkov môžu z riešenia Docspoint vyťažiť najviac?

Každý, kto pracuje s veľkými objemami dokladov, môže automatizáciou účtovných procesov ušetriť značné množstvo času. Práve to je oblasť, kde je možné úspešne používať Docspoint a zvýšiť svoju efektivitu pri spracúvaní, zálohovaní a importe dokladov do účtovného programu Pohoda na maximum.

Naše riešenia

Špičková aplikácia na správu účtovných dokladov a ich spracovanie v účtovnom programe Pohoda.

Automatizácia importu skenov dokladov do účtovného systému Pohoda.

Automatizácia importu účtovných údajov zo súboru Excel do účtovného systému Pohoda.