O spoločnosti Jaspar s.r.o.

"Sme účtovná firma s pobočkami v Bratislave, Prahe, Brne a Ostrave. Podnikateľom aj malým a stredne veľkým spoločnostiam ponúkame outsourcing účtovníctva, spracovanie mzdovej agendy, daňové poradenstvo, podporu pri finančnom plánovaní a finančný manažment. Našim spokojným zákazníkom poskytujeme služby už 20 rokov. Sme profesionálni, flexibilní, spoľahliví a diskrétni. Výsledkom našej práce je vždy úplný, verný a pravdivý obraz o finančnej situácii nášho klienta."

Účtovnú kanceláriu Jaspar s.r.o. vlastní a riadi pán Martin Jaspar.

Martin Jaspar

V práci účtovníkov možno nájsť činnosti s rôznym stupňom pridanej hodnoty, podobne ako v mnohých iných profesiách. Od mechanického zadávania dokladov do účtovného systému až po vysoko profesionálne poradenstvo a optimalizačné procesy. Väčšinu času však účtovník strávi spracovaním dokladov, t. j. ich ručným prepisovaním do počítačovej aplikácie. V účtovnej kancelárii Jaspar si uvedomili, že existuje lepší spôsob. Preto zaviedli riešenie Docspoint.

Digitalizácia účtovných pracovných postupov

Jednou z najväčších bolestí účtovníkov je zhromažďovanie dokumentov od klientov. Časy, keď klienti nosili svoje účty raz mesačne v igelitovej taške alebo v krabici od topánok, ešte stále nie sú preč. Skutočnosť, že je to nočná mora pre účtovníkov, najmä keď sa na konci mesiaca nachádza niekoľko jednotiek alebo desiatok takýchto tašiek, netreba rozvádzať.

Jedným z najúčinnejších riešení je digitalizácia účtovných procesov. Každému účtovníkovi to môže ušetriť desiatky hodín mesačne. Tie sa dajú využiť na činnosti s oveľa vyššou pridanou hodnotou. Napríklad v oblasti poradenstva, starostlivosti o klientov alebo prijímania nových klientov.

Účtovná kancelária Jaspar s.r.o. obsluhuje klientov rôznych veľkostí z celej Českej republiky a teraz aj zo Slovenska. Prechod na digitálne účtovné procesy bol pre majiteľa Martina Jaspara jasnou voľbou. A to aj napriek tomu, že sa pre tento krok rozhodol uprostred účtovného obdobia. Takto previedol otvorenú agendu na digitálne spracovanie.

"Vypočítal som výhody a nevýhody zotrvania pri súčasnom stave oproti prechodu na riešenie Docspoint a digitalizácii dokumentov. Voľba bola jednoduchá." hovorí Martin Jaspar.

Pomocou strojového získavania údajov sa mu podarilo ešte viac zvýšiť efektívnosť spracovania účtovníctva. Po extrakcii v aplikácii Docspoint sa dokumenty automaticky priradia k pripraveným poliam. Účtovník potom musí len doplniť chýbajúce položky. Doklad je potom pripravený na import do účtovného programu POHODA.

Digitalizácia účtovných pracovných postupov

Online riešenie Docspoint slúži ako nástroj na digitalizáciu a archiváciu účtovných dokladov.

Ponúka niekoľko spôsobov, ako previesť dokumenty z papierovej do digitálnej podoby a uložiť ich do bezpečného a zálohovaného cloudového archívu. Používatelia môžu dokumenty odfotografovať mobilným telefónom, naskenovať ich, ručne vložiť do aplikácie Docspoint alebo odoslať na špeciálnu e-mailovú adresu. To umožňuje pripraviť ich na odoslanie hneď po ich vytvorení.

Následná ručná alebo strojová extrakcia dokumentu je otázkou niekoľkých okamihov. Vďaka prepojeniu Docspointu s účtovným softvérom Pohoda môže účtovník jednoducho importovať predpripravené doklady vrátane číselných radov.

V systéme Docspoint sa dokumenty archivujú aj v súlade s platnou českou (a slovenskou) legislatívou (zákon o DPH, zákon o účtovníctve atď.). Sú opatrené kvalifikovanou časovou pečiatkou a elektronickým podpisom a pôvodný zdroj je pripojený k odoslanému dokumentu ako príloha počas celého obdobia archivácie. Systém je tak plne pripravený na kontroly zo strany daňového úradu, zdravotných poisťovní alebo správy sociálneho zabezpečenia.

Inštalácia do niekoľkých dní

Na spustenie služby Docspoint je potrebných len niekoľko krokov. Nemusíte meniť existujúcu inštanciu aplikácie Pohoda ani kupovať ďalšie aplikácie. Všetko je zahrnuté v službe Docspoint.

Na začiatku vás naši pracovníci oboznámia s používaním celého riešenia a vysvetlia vám všetky možnosti práce. K dispozícii máte aj našu podporu.

Zistite, ako vám Docspoint môže ušetriť desiatky hodín času a účtovných nákladov.

Kontaktujte nás pre nezáväznú konzultáciu a bezplatnú ukážku.