Určitě jste již slyšeli o tom, že účetní jednotky – tedy (nejen) firmy a podnikatelé mají povinnost ukládat mnoho různých druhů dokumentů, které se v době jejich fungování vyskytnou. Ať již jde o účetní doklady, závěrky nebo například mzdovou agendu, tyto doklady musíte uchovávat a na vyžádání poskytnout příslušným orgánům k nahlédnutí a kontrole. Délka povinné archivace se odborně nazývá skartační lhůta a pro různé druhy dokumentů bývá různě dlouhá.

Povinnosti v oblasti archivace a skartační lhůty jsou zpracovány v mnoha různých zákonech a nařízeních. Nejdůležitější jsou však tyto čtyři:

Vzhledem k tomu, že v této problematice bývá zmatek a podnikatelé často nevědí, jaké povinnosti mají, zpracovali jsme pro vás tuto informační sekci, přehledně rozdělenou do několika samostatných oblastí: