Začátek automatizace a digitalizace účetnictví

Softwarové řešení Docspoint představuje základ automatizace účetního workflow a archivace a vytěžování účetních dokladů. Přináší zjednodušení pro činnosti účetních dříve spojené s mnoha různými kroky. Například tisk dokladů, jejich ruční přepis do účetního programu, ruční archivace apod.. Tyto činnosti lze nahradit (automatizovat) nebo prostřednictvím online prostředí významně zjednodušit.

Automatizace a digitalizace účetních procesů je na samém začátku. O to větší revoluci přinese, až se jejich potenciál plně rozvine a využije. Kroky, které jsou dnes pro účetní spíše přítěží a znamenají nudnou a rutinní práci, budou potlačeny, respektive nahrazeny technologií. Zbyde tak více času na práci odbornou, poradenskou, analytickou. Zkrátka na takové činnosti, jež klientům účetních firem přináší maximální přidanou hodnotu.

Docspoint usnadňuje předávání účetních dokladů mezi firmami a účetními kancelářemi. Případně mezi zaměstnanci a účetním oddělením firem. Zjednodušuje také vytěžování dokladů (OCR) a jejich následnou archivaci v souladu se zákony České republiky i Evropské unie.

Klíčové výhody řešení Docspoint

Docspoint jako trezor účetních dokladů

Docspoint splňuje veškeré zákony pro archivaci elektronických dokumentů.

Docspoint jako přehledný archiv účetních dokladů

Od teď již nepotřebujete žádné doklady fyzicky. Vše je archivováno elektronicky. Bezpečně a navždy.

Možnosti vyhledávání konkrétních dokladů v Docspointu

Dohledat jakýkoli dokument je otázkou sekund. Přehledně a dle zadaných kritérií.

Ke stažení

Leták Docspoint

Zjistěte, jak může Docspoint ušetřit desítky hodin času
a náklady na účetnictví i vám.

Domluvte si nezávaznou prezentaci a bezplatné 14denní demo řešení Docspoint.