Pro zpracování velkých objemů účetních dokladů (vyšší desítky až stovky denně) není forma ručního zpracování efektivní. Je časově náročná, s rizikem chyb (lidského faktoru) a hlavně svým šikovným účetním můžete přidělit mnohem sofistikovanější práci s daleko vyšší přidanou hodnotou, než je přepisování dokumentů do účetního software. Zvlášť když existují řešení pro vytěžování dokumentů.

Dnes dostupný vytěžovací software dokáže ruční práci s dokumenty z velké části nahradit. Vytěží informace z jednoduché tabulky i ze složité faktury. Umí i taková kouzla, jako například spárovat dodací list s fakturou. K tomu využívá pokročilé technologie z oblasti analýzy textu, umělou inteligenci a strojové učení.

 

OCR

Pro vytěžování dokumentů se používá technologie OCR (optického rozpoznávání znaků). Více si o ní můžete přečíst v našem slovníku: OCR (optical character recognition).

 

Řešení Docspoint a vytěžování faktur a účetních dokladů

Řešení Docspoint díky doplňkovým modulům nabízí možnost vytěžování vašich dokladů a dokumentů. Zpracovává digitální či digitalizované (skenované, focené) soubory - rozpozná dokument, vyhodnotí jej a vytěží většinu jeho metadat tak, abyste s nimi mohli dále pracovat. Tuto funkci můžete využít u všech typů dokladů a dokumentů uvedených výše, nicméně vzhledem k napojení na účetní software Pohoda nejvíce využijete vytěžování faktur a účetních dokladů následně importovaných právě do Pohody.

Po načtení nových dokumentů, které do Docspointu zašlete některým z možných způsobů, přečte potřebné údaje a zapíše je do databáze k danému dokladu (záznamu). Následně stačí rychlá kontrola, že všechny údaje sedí, a doklad může putovat do účetního software.

 

Proč jsme zvolili řešení Rossum

Pro vytěžování dokladů používá Docspoint české profesionální řešení Rossum.Proč zrovna tento nástroj? Důvod je prostý. Rossum představuje nejlepší řešení s podporou českého jazyka, které jsme na trhu našli. Není zdaleka nejlevnější, ale je zkrátka nejlepší. Dosahuje nejvyšší přesnosti v rozpoznání textu. Efektivně využívá strojové učení k vlastnímu zlepšování a dodávání lepších a lepších výsledků. To je to, oč tu běží.

Vyzkoušejte si, kolik času dokáže vytěžování účetních dokumentů ušetřit i vám.

Napište si o nezávaznou konzultaci a bezplatné demo.