Zákon o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) stanovuje rozsah a způsob vedení účetnictví, požadavky na jeho průkaznost a podmínky předávání účetních záznamů pro potřeby státu.

Zákon byl přijat dne 12.12.1991, platný je od 31.12.1991 s účinností od 1.1.1992. V srpnu 2021 měl devět částí, a totiž:

  • ČÁST PRVNÍ - Obecná ustanovení (§ 1 - § 8)
  • ČÁST DRUHÁ - Rozsah vedení účetnictví, účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy (§ 9 - § 17)
  • ČÁST TŘETÍ - Účetní závěrka (§ 18 - § 23b)
  • ČÁST ČTVRTÁ - Způsoby oceňování (§ 24 - § 28)
  • ČÁST PÁTÁ - Inventarizace majetku a závazků (§ 29 - § 30)
  • ČÁST ŠESTÁ - Úschova účetních záznamů (§ 31 - § 32)
  • ČÁST SEDMÁ - Zpráva o platbách orgánům správy členského státu Evropské unie nebo třetí země (§ 32a - § 32e)
  • ČÁST OSMÁ - Uvádění nefinančních informací (§ 32f - § 32i)
  • ČÁST DEVÁTÁ - Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Kompletní a aktuální znění zákona o účetnictví si můžete prohlédnout na portálu Zákonyprolidi.cz.

Řešení Docspoint slouží jako elektronický archiv daňových dokladů.

Archivujte a spravujte své účetní doklady online, bez papírů a v souladu s českou legislativou. Docspoint spolupracuje s účetním software POHODA a umožňuje snadný import připravených dokladů.