Účetní jednotky mají povinnost ukládat mnoho různých druhů dokumentů, které se během jejich fungování vyskytnou. Ať již jde o účetní doklady, závěrky nebo například mzdovou agendu, tyto doklady je nutné uchovávat a na vyžádání poskytnout příslušným orgánům k nahlédnutí a kontrole. Délka povinné archivace účetních dokladů a jiných dokumentů se odborně nazývá skartační lhůta a pro jednotlivé druhy dokumentů bývá různě dlouhá.

Povinnosti v oblasti archivace a skartační lhůty jsou zpracovány v mnoha různých zákonech a nařízeních. Nejdůležitější jsou však tyto čtyři:

V této problematice bývá zmatek a podnikatelé často nevědí, jaké povinnosti mají. Zpracovali jsme proto tuto informační sekci, přehledně rozdělenou do několika samostatných oblastí:

Vyřešte archivaci účetních dokladů elektronicky

Domluvte si nezávaznou prezentaci a bezplatné 14denní demo řešení Docspoint.