Používáte-li pro vystavování účetních dokladů, jako jsou faktury či účtenky, aplikaci mPOHODA od společnosti Stormware...
V poslední době se v odborných médiích i mezi účetními poměrně často objevuje téma automatizace a digitalizace...
Ve světě je patrně jen málo profesí tak konzervativních jako účetní. Nutno přiznat, že se...
Co je ISDOC ISDOC (Information System Document) je standard pro elektronickou fakturaci používaný v České republice,...