Co je optické rozpoznávání znaků (OCR)

Optické rozpoznávání znaků či OCR (z anglického Optical Character Recognition) je metoda, jež za využití scanneru umožňuje digitalizovat tištěný text. S tím lze následně pracovat jako s běžným počítačovým textem (například úpravou ve wordovském dokumentu). Zjednodušeně řečeno tak převádí tištěné dokumenty do digitální podoby (do podoby počítačových souborů).

Počítačový program převádí obraz buď automaticky, nebo se musí naučit rozpoznávat znaky. Převedený text je téměř vždy (v závislosti na kvalitě předlohy) třeba podrobit důkladné korektuře, protože OCR software nemusí rozeznat všechna písmena správně.

 

Kde v podnikové praxi se OCR uplatňuje

Firmy například často používají optické rozpoznávání znaků k digitalizaci dokumentů, s nimiž následně pracují ve firemním informačním systému (ERP, CRM apod.). V případě procesu zpracování přijatých faktur jsou OCR systémy díky vysoké variabilitě formátů daňových dokladů přijatých (různé účetní aplikace generují různou vizuální podobu faktur) náročné na údržbu a nepřesné. To zvyšuje ekonomickou náročnost využití OCR.

 

V jakých případech lze OCR použít

OCR je použitelné pro všechny tištěné výstupy z laserových, inkoustových, termosublimačních a jehličkových tiskáren a samozřejmě pro předlohy vytištěné knihtiskem. Pro snadné rozpoznávání znaků byly vyvinuty strojově čitelné fonty, např. OCR-A či dnes používanější OCR-B.

 

Strojově čitelný font OCR-B

OCR-B je druh bezpatkového písma používaný zejména za účelem snazšího optického rozpoznávání znaků (OCR) – jde tedy o strojově čitelné písmo. Oproti svému předchůdci (fontu OCR-A) je kromě snadné rozpoznatelnosti počítači i dobře čitelný pro člověka. Font je v současné době využíván především v čárových kódech (tzv. EAN), na strojově čitelných cestovních pasech, v bankovnictví, poštovních službách (poštovní složenky apod.) atd.

Řešení Docspoint slouží jako elektronický archiv daňových dokladů.

Archivujte a spravujte své účetní doklady online, bez papírů a v souladu s českou legislativou.