Začátek automatizace v účetnictví

Softwarové řešení Docspoint představuje základ automatizačních snah v účetnictví. Přináší možnosti, jak činnosti, které byly dříve spojeny s mnoha různými kroky, jako tisknutí dokladů, jejich ruční přepis do účetního programu, ruční archivace apod., buď zcela nahradit nebo prostřednictvím online prostředí významně zjednodušit.

Automatizace a digitalizace účetních procesů je na samém začátku. O to větší revoluci přinese, až se jejich potenciál plně rozvine a využije. Kroky, které jsou dnes pro účetní spíše přítěží a znamenají nudnou a rutinní práci, budou potlačeny, respektive nahrazeny technologií. Zbyde tak více času na práci odbornou, poradenskou, analytickou – zkrátka na takové činnosti, jež účetnímu oboru a klientům účetních firem přináší maximální přidanou hodnotu.

Docspoint přináší významné usnadnění předávání účetních dokladů mezi firmami a účetními kancelářemi či mezi zaměstnanci a účetním oddělením firem. Usnadňuje také vytěžování dokladů a jejich následnou archivaci v souladu s patřičnými normami nejen na úrovni České republiky, ale i Evropské unie.

Klíčové výhody řešení Docspoint

Docspoint jako trezor účetních dokladů

Docspoint splňuje veškeré zákony pro dlouhodobou archivaci elektronických dokumentů.

Docspoint jako přehledný archiv účetních dokladů

Od teď již nepotřebujete žádné doklady fyzicky. Vše je archivováno elektronicky. Bezpečně a navždy.

Možnosti vyhledávání konkrétních dokladů v Docspointu

Dohledat jakýkoli dokument je otázkou sekund. Přehledně a dle zadaných kritérií.

Naše řešení

Řešení na snadnou správu a dálkový import účetních dokladů do účetního software Pohoda.

Automatizace importu naskenovaných účetních dokladů do účetního systému Pohoda.

Automatizace importu účetních dat ze souboru Excel do účetního systému Pohoda.