Cenové balíčky
Další rozšíření
Doplňující servisní podmínky
Cenové balíčky dle počtu IČ a uživatelských účtů
Parametr Varianta balíčku
Basic Advance Pro
Počet klientských společností (IČ) 1 5 15
Počet uživatelských účtů 2 10 30
Vytěžené doklady v balíčku 0 30 50
Jednorázový implementační poplatek* 1 000 Kč 5 000 Kč 10 000 Kč
Celkový měsíční poplatek** 990 Kč 3 990 Kč 7 990 Kč
Průměrný měsíční poplatek za 1 uživatele 495 Kč 399 Kč 266 Kč
*Výše jednorázového implementačního poplatku je dána zvoleným balíčkem (počtem klientských společností a uživatelských účtů). Pokud stávající klient Docspointu přechází na vyšší balíček, doplatí pouze rozdíl mezi novým a původním implementačním poplatkem.

Cena jednorázového implementačního poplatku zahrnuje:

 • Vytvoření a konfigurace uživatelských účtů a přístupů do systému Docspoint.
 • Vytvoření a konfigurace lokálního můstku (Watchdocs) na straně klienta a databázového systému v serverové části Docspoint.
 • Nastavení workflow dle požadavků klienta.
 • Úvodní zaškolení v rozsahu max. 2 hodiny.

**Cena měsíčního poplatku zahrnuje:

 • Webový uživatelský portál Docspoint https://app.docspoint.cz.
 • Mobilní aplikace Docspoint (Android, iOS).
 • Serverová část s implementovaným workflow v zabezpečeném cloudu.
 • Zálohované datové úložiště s celkovou kapacitou max. 1 / 10 / 30 GB (dle zvoleného balíčku).
 • Důvěryhodnost dokladů zajištěna pomocí časových razítek přidělovaných jednotlivým dokladům.
 • Lokální aplikace Watchdocs instalovaná na straně zákazníka umožňující propojení mezi účetním programem Pohoda (na straně zákazníka) a systémem Docspoint.
 • Až 1 / 3 / 5 uživatelských účtů (dle zvoleného balíčku) pro účetní uživatele spravující doklady klientských společností (nad rámec počtu uživatelských účtů dle cenového balíčku). Další účty je možné doplnit dle níže uvedeného ceníku Extra.
 • Dostupnost systému 99,99 % v režimu 24/7 vypočteno z časové jednotky kalendářní rok
 • E-mailová / telefonická technická podpora s reakční dobou max. 24 hod. (během pracovního týdne).
Uvedené ceny jsou bez DPH a platné při podpisu smlouvy na 24 měsíců. V případě podpisu smlouvy na 12 měsíců bude cena měsíčního poplatku o 10 % vyšší.

Termín dodání:

do 1–2 týdnů (v závislosti na velikosti balíčku) od podpisu smlouvy.

Platební podmínky:

Měsíční poplatek bude uhrazen převodem na základě faktury vystavené vždy k 1. dni daného měsíce se splatností 14 dnů. Platba vstupního implementačního poplatku bude zahrnuta do první měsíční fakturace.

Nevybrali jste si z připravených balíčků?
Pro individuální nabídku nás neváhejte kontaktovat.
Každý další uživatelský účet nad rámec měsíčního poplatku
BalíčekBasicAdvancePro
Cena za účet a měsíc300 Kč200 Kč150 Kč
Každé další IČ nad rámec měsíčního poplatku
BalíčekBasicAdvancePro
Cena za IČ a měsíc500 Kč350 Kč250 Kč
Automatizované vytěžování dokladů pomocí nástroje Rossum
BalíčekBasicAdvancePro
Cena za 1 ks vytěženého dokladu5 Kč5 Kč5 Kč
Dalších 5 GB dat v datovém úložišti: 50,- Kč / měsíc
Uvedené ceny jsou bez DPH.

Doplňující servisní podmínky (povinnosti poskytovatele):

 1. reakce (potvrzení) poskytovatele na přijetí požadavku klienta do 24 hodin od doručení požadavku,
 2. v případě existujícího problému zahájení jeho řešení bez zbytečného odkladu, nejpozději do 48 hodin od potvrzení poskytovatele o přijetí požadavku,
 3. náprava bude u jednodušších a standardních problémů provedena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od potvrzení poskytovatele o přijetí požadavku. V případě náročnějších zásahů bude termín opravy řešen po dohodě s klientem,
 4. veškeré servisní a vývojové práce budou prováděny tak, aby minimálně omezily chod systému Docspoint a přístup klienta k jeho datům,
 5. opravy a úpravy vyžadující úplné odstavení systému budou prováděny dle domluvy o sobotách a nedělích a ve dny pracovního klidu a klient o nich bude minimálně 48 hodin předem informován.

Vyzkoušejte, jak bude Docspoint reálně fungovat ve vaší firmě

Napište si o nezávaznou konzultaci a bezplatné demo.