Aby sme vám uľahčili prechod na nové účtovné obdobie a predišli prípadným problémom pri používaní služby Docspoint, pripravili sme stručný návod, ako postupovať.

 

Aktivácia účtovania na prelome účtovných období (účtovanie v nasledujúcom účtovnom období bez dátumu uzávierky)

  • Ak v programe POHODA aktivujete účtovanie na prelome účtovných období, je potrebné toto nastavenie vykonať aj pre vyhradeného používateľa v programe POHODA (napr. Docspoint), t. j. používateľa, ktorého ste nám vytvorili pri inštalácii a prostredníctvom ktorého náš mostík importuje doklady z Docspointu.
  • Správnosť nastavenia signalizuje písmeno „p“ za číslom nového účtovného roka v stavovom riadku programu POHODA (napr. 2024p).
  • Nič iné nie je potrebné v programe Docspoint meniť. Účtovný rok viditeľný v systéme Docspoint (záložka Všeobecné) zostáva až do dátovej uzávierky rovnaký (napr. 2023). Číselný rad na doklade si však môžete zvoliť podľa vlastných potrieb. Ak už máte v programe POHODA číselné rady pre rok 2024, načítajú sa do programu Docspoint vďaka premosteniu Watchdocs a môžete ich vybrať na záložke Účtovníctvo - číselné rady).
Pohoda - přechod na nové účetní období

Uzávierka dát a prechod na nové účtovné obdobie

  • Predtým, ako v programe POHODA vykonáte dátovú uzávierku predchádzajúceho účtovného obdobia niektorej z účtovných jednotiek, musíte najprv zastaviť aplikáciu Watchdocs (dátový mostík). Táto aplikácia beží ako systémová služba na serveri, kde je umiestnená vaša POHODA.
  • Následne môžete vykonať dátovú uzávierku.
  • Po dokončení dátovej uzávierky a úspešnom prechode na nové účtovné obdobie musíte opäť spustiť mostík Watchdocs.
  • Nové účtovné obdobie vrátane číselných radov a ďalších údajov sa potom automaticky načíta do programu Docspoint z programu POHODA. Doklady môžete naďalej spracovávať ako zvyčajne, ale do programu POHODA sa budú importovať pod novým účtovným obdobím.
Watchdocs