Ak používate aplikáciu mPOHODA od spoločnosti Stormware (tvorca účtovného softvéru POHODA) na vystavovanie účtovných dokladov, ako sú faktúry alebo pokladničné doklady, je tento článok určený práve vám. Možno vás bude zaujímať, ako synchronizovať program mPOHODA s programom Docspoint.

Na úvod si stručne pripomeňme, čo to vlastne mPOHODA je a na čo sa používa. Ide o doplnkový program, ktorý slúži na vystavovanie dokladov mimo účtovného programu POHODA. Ide o tzv. mobilnú fakturáciu. Faktúry a iné účtovné doklady je možné vystavovať mimo štandardného účtovného programu prostredníctvom webovej aplikácie alebo mobilnej aplikácie určenej pre mobilné operačné systémy Android a iOS.

Doklady vystavené v mPOHODĚ sa potom pri synchronizácii prenesú do programu POHODA, kde sa zaradia medzi ostatné doklady.

 

Docspoint komunikuje s programom POHODA

Riešenie Docspoint na digitalizáciu a archiváciu účtovných dokladov je prostredníctvom softvérového mostíka (Watchdocs) priamo prepojené s účtovným programom POHODA. Prepojenie s mobilnou fakturáciou teda nie je potrebné.

Ak užívateľ vytvorí nový účtovný doklad (typicky faktúru) pomocou mobilnej aplikácie mPOHODA, po zatriedení v programe POHODA (a po synchronizácii programov POHODA a Docspoint) sa objaví aj v online archíve.

Vďaka tomu nemusia užívatelia programu mPOHODA podnikať žiadne ďalšie kroky, aby sa nimi vytvorené doklady dostali do firemného online archívu. Všetko sa deje automaticky (v závislosti od nastaveného workflow alebo toku dokumentov v spoločnosti) a bez potreby ich zásahu.

 

Ako prepojiť programy POHODA a mPOHODA

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako prepojiť inštanciu účtovného programu POHODA s účtom mPOHODA, odporúčame nasledujúci článok na webovej stránke spoločnosti Stormware.

 

Zistite, ako vám Docspoint môže ušetriť desiatky hodín času a účtovných nákladov.

Kontaktujte nás pre nezáväznú konzultáciu a bezplatnú ukážku.