Pre mnohých podnikateľov boli ich účtovníci ľuďmi, ktorí mali na starosti nudnú prácu s dokladmi, ich spracovaním a podávaním otravných priznaní úradom, ktorým sa všetci držitelia IČO radšej vyhýbajú. Podnikatelia považovali účtovníkov za tých, ktorí za nich ručne spracujú doklady (ideálne voľne poukladané v taške alebo krabici, pretože ktorý podnikateľ by chcel strácať čas nejakým triedením a párovaním dokladov), napíšu ich pod správnymi strediskami a predkontáciami do účtovnej aplikácie a "vypľujú" výsledok. Ten sa potom predloží úradom vo forme priznania. Interakcia podnikateľov s účtovníkmi v ideálnom prípade prebiehala na minimálnej úrovni. Pravidelne pri odovzdávaní dokladov. A potom, keď im účtovníci oznámili, koľko majú poslať na rôzne zálohy alebo dane. Nič viac sme od nich neočakávali a oni tomu prispôsobili svoje vedomosti a zručnosti.

Tieto časy sa však pomaly, ale isto menia. Je to z niekoľkých dôvodov:

1) Pracovníci úradov si oveľa viac všímajú plnenie povinností zo strany podnikateľov. Vedia totiž, že kvóty zamestnania môžu splniť prostredníctvom pokút a doplatkov. A ešte pomôžu štátnemu rozpočtu (čo je, samozrejme, druhoradá motivácia). Koniec koncov, v poslednom čase sa vyskytlo mnoho prípadov, ktoré dokazujú pohnútky úradníkov. Tak sme počuli o "cielenom" výbere pokút alebo o motivácii zamestnancov, aby našli čo najviac priestupkov výmenou za finančné odmeny. Či je to dobre, alebo by mali úrady fungovať inak, je možno skôr filozofická ako praktická otázka. Výbercovia daní sú tu s nami od nepamäti a ich úloha bola vždy celkom jasná a jednoznačná - vyberať peniaze pre ríšu, kráľovstvo alebo štát. Nemali radiť, nemali pomáhať. Mali zistiť, koľko má dotyčná osoba zaplatiť, a vybrať príslušnú sumu. Aj zamestnanci daňového úradu dnes tvrdia, že sú zástupcami kontrolného orgánu. A že neslúžia podnikateľom - platcom daní (a teda ich platu), ale štátu. A pre ten majú vybrať čo najviac. Preto je dobré vedieť toľko alebo viac ako úradníci daňových úradov, ktorí vyberajú dane, a tak predchádzať nepríjemnostiam či prekvapeniam z ich strany.

2) Do spracovania dokladov čoraz viac zasahuje automatizácia. Žijeme v dobe, keď vďaka moderným vymoženostiam možno rôzne rutinné činnosti odobrať ľuďom a zveriť ich strojom. Ľudia môžu reptať, že im berieme prácu, ale tlak na výkon a maximalizáciu prínosov toho, čo každý z nás robí, je obrovský. A nie je priestor na to, aby ľudia vykonávali činnosti s nízkou pridanou hodnotou. A to nielen v účtovníctve, ale v akomkoľvek inom odvetví. Ak si teda účtovníci chcú udržať svoje pracovné miesta a príjmy (alebo ich dokonca zvýšiť), musia hľadať činnosti, ktoré klientom alebo zamestnávateľom prinášajú viac peňazí alebo úspor - skrátka vyššiu pridanú hodnotu. To znamená poradenstvo, analytiku, expertízu v zložitých otázkach a situáciách atď.

3) Mnohí podnikatelia si začínajú uvedomovať, že na vybudovanie dlhodobo úspešného podniku potrebujú vedieť oveľa viac o finančnom riadení než len to, ako zarobiť peniaze. Musia vedieť, čo to znamená riadiť ekonomiku podniku. Aké údaje o zdraví firmy sledovať a na čo sa pýtať svojich poradcov. Sú preto pre účtovníkov oveľa náročnejším partnerom do diskusie ako generácia podnikateľov, ktorá sa týchto znalostí zriekla s tým, že to všetko majú robiť účtovníci. Akási čierna skrinka, od ktorej nechcú nič iné, len aby na konci mesiaca vedeli, koľko peňazí majú niekam poslať.

4) Prepojenosť jednotlivých činností v podniku a rastúca zložitosť podnikania. Zložitosť výrazne rastie v prípade mnohých oblastí podnikania. Navrhovanie nových produktov a ich správne oceňovanie je čoraz zložitejšie. Čím presnejšie informácie má podnikateľ o ekonomických zákonitostiach vlastného podniku, tým lepšie môže nastaviť ceny a ekonomiku podniku. Tým lepší obchodný model môže navrhnúť. Tým vyššie marže môže mať. Skrátka, byť dobrým ekonómom vlastnej firmy sa jednoznačne oplatí. A takýto majiteľ firmy a ekonóm v jednej osobe opäť potrebuje dobrého partnera, ktorý sa vyzná vo všetkých nuansách a zložitostiach účtovníctva a miezd, a nie len obyčajného vyplňovateľa políčok v účtovnom systéme.

 

Zmena kompetencií účtovníkov je nevyhnutná

Zo všetkých uvedených dôvodov sa práca účtovníka už teraz začína dramaticky meniť a tieto zmeny sa budú len prehlbovať. Účtovníci musia vedieť, čo je to FCF ("free cash flow"), vedieť vypočítať a správne interpretovať EVA ("Economic Value Added") a ďalšie ukazovatele hospodárenia riadených spoločností. Mali by byť schopní diskutovať s podnikateľom o stratégiách, ako tieto ukazovatele zlepšiť a ako sa lepšie postarať o celkové ekonomické zdravie svojej spoločnosti (znížiť zadlženosť, optimalizovať štruktúru pasív atď.). Pokiaľ však 70 % ich práce tvorí zadávanie dokladov do účtovného systému, nebudú mať čas ani chuť ponoriť sa do tejto vyššej sféry finančného riadenia podniku.

Vplyv na ich ohodnotenie bez ohľadu na to, či pracujú "na seba" alebo sú zamestnancami účtovníckej firmy, je jasný. Veď hodnota spracovania dokladov sa pohybuje v stovkách korún za hodinu. Poradenstvo, ktoré umožňuje podnikateľovi lepšie vykonávať svoju prácu a zlepšiť ekonomiku jeho firmy, má hodnotu tisícov za hodinu. Čím viac konzultačných hodín sa predá, tým vyšší je výnos účtovníka v porovnaní s predajom hodín spracovania dokladov. Tento pomer by mal logicky zaujímať každého samostatne podnikajúceho účtovníka alebo majiteľa účtovnej firmy.

A skutočne, v progresívnejších účtovných firmách možno pozorovať rastúci tlak, ale aj finančnú motiváciu účtovníkov na rast ich kompetencií smerom k poradenstvu a vysokej odbornosti vo vybraných účtovných a ekonomických otázkach riadenia firmy.

 

Nástroje digitalizácie účtovníctva. Partner alebo nepriateľ účtovníkov?

Uvedené úvahy nás vedú k otázke, či účtovníci vnímajú nástroje digitalizácie účtovníctva ako partnerov (príležitosti) alebo ako hrozbu. Stále sa možno stretnúť s oboma tábormi. Zákazníci účtovníkov (klientske firmy) však svojimi požiadavkami postupne znižujú počet tých, ktorí tieto nástroje vnímajú ako nepriateľa. Účtovníci určite zaznamenajú zmenu svojich obchodných modelov, ktorá bude odrážať rastúcu potrebu zachovať si dostatok času na poradenstvo a zbaviť sa (outsourcovať alebo automatizovať) všetkého, čo neprináša rovnakú hodnotu (a nedá sa z toho rovnako profitovať a získať rovnakú konkurenčnú výhodu pre účtovnú firmu).

 

Otázkou nie je, či, ale ktorý nástroj

Poslednou otázkou teda nie je, či použiť nástroj na automatizáciu účtovných procesov a digitalizáciu účtovníctva, ale ktorý nástroj si vybrať. To, čo vás pri tomto rozhodovaní pravdepodobne najviac ovplyvní, sú možnosti prepojenia s používaným účtovným systémom. Čím lepší mostík na synchronizáciu údajov, tým lepšia práca v oboch systémoch a menej ručného prepisovania. Samozrejme, toto nie je jediný parameter. Váš výber ovplyvní oveľa viac. Podrobnejšie sa tým, ktoré parametre by ste mali zohľadniť pri výbere vhodného riešenia, budeme zaoberať v niektorom z budúcich článkov.

Zistite, ako vám Docspoint môže ušetriť desiatky hodín času a účtovných nákladov.

Dohodnite si nezáväznú prezentáciu a bezplatné 14-dňové demo Docspoint.