Tu je ďalší prehľad nových funkcií zavedených v systéme Docspoint.

  • Nový typ dokladu "Rôzne". Tento typ dokladu možno použiť na archiváciu napr. bankových výpisov, rôznych zmlúv alebo iných dokladov, ktoré nevstupujú do účtovného softvéru. Pri zadávaní typu dokladu Rôzne stačí zadať klientskú spoločnosť a popis dokladu. Po odoslaní sa takýto doklad uloží priamo do archívu a neprechádza štandardným pracovným postupom.
  • Schvaľovateľ môže upraviť podrobnosti dokladu alebo doklad vymazať. Pridali sme možnosť nastaviť schvaľovateľa na úpravu alebo vymazanie dokladu. Ak chcete nastaviť tieto práva pre niektorého zo svojich schvaľovateľov, pošlite e-mail na adresu servis@docspoint.cz.