Nový riadok s celkovými nákladmi

 • Na základe návrhov používateľov sme do prehľadu dokladov pridali automatický výpočet súčtu súm uvedených v stĺpcoch "Celková suma" a "DPH". Stavový riadok s celkovou sumou nájdete vždy pod aktuálnym zoznamom dokladov. Hodnota "Spolu" vždy obsahuje súčet súm pre aktuálne zobrazené doklady (napr. po použití filtrov).
 • Toto je prvá zo základných funkcií vykazovania, ktoré chceme postupne pridať do systému Docspoint.
Sumy (1)

Úprava vstupných nákladov a možnosť úpravy DPH

 • Teraz je možné zadávať jednotlivé náklady "zhora", t. j. zadaním celkovej sumy vrátane DPH a podľa nastavenej sadzby DPH sa automaticky vypočítajú ostatné údaje (základ a DPH). Okrem toho je možné vykonať aj ďalšie manuálne úpravy jednotlivých hodnôt (napr. DPH).

Úprava funkcie kontroly duplicitných dokladov

 • Aby bola funkcia kontroly duplicitných dokladov presnejšia a viac v súlade s bežnou praxou, upravili sme mechanizmus kontroly duplicít. Duplicita sa teraz rozpozná, ak sa dva doklady zhodujú v týchto parametroch: názov klientskej spoločnosti (tej, ktorá používa Docspoint), účtovný rok, číslo dokladu, variabilný symbol a meno partnera.
 • Duplicitné doklady sa kontrolujú pri každom uložení alebo odoslaní do ďalšieho stavu. V oznámení sa zobrazí doklad, voči ktorému je aktuálne spracovávaný doklad duplikovaný. Používateľ sa potom môže rozhodnúť, ako bude pokračovať.
duplicita (1)

Interaktívna sprievodca aplikáciou Docspoint

 • Aby sme vám uľahčili zoznámenie sa so službou Docspoint, pripravili sme pre vás, vašich kolegov alebo klientov interaktívneho sprievodcu. V ňom si môžete vybrať typ používateľa a byť prevedený celým procesom nahrávania a spracovania dokladov v službe Docspoint.
 • Interaktívneho sprievodcu môžete vyvolať kliknutím na tlačidlo "Nápoveda" na pravej strane webového prostredia Docspoint. Tu potom môžete spustiť celého sprievodcu alebo len nápovedu pre vybranú časť alebo funkciu Docspointu.
pruvodce (1)
pruvodce3 (1)

Priebežná optimalizácia používateľského rozhrania a funkcií systému

 • S každou novou verziou Docspointu sa vždy snažíme vylepšiť používateľské rozhranie a existujúce funkcie. V tomto vydaní sme sa zamerali na:
  • Posúvanie okna náhľadu dokladu – v prípade zobrazenia viacerých dokladov na jednej stránke sa pri posúvaní medzi dokladmi súčasne posúva aj náhľad vybraného dokladu. Vďaka tomu bude vždy vo viditeľnej oblasti webového okna.
  • Úpravy v zobrazení protokolov – pre lepšiu prehľadnosť sme na kartu História pridali niektoré nové informácie do prehľadu jednotlivých záznamov práce s dokumentmi.
  • Vylepšenia funkcie automatického vyťažovania – vyladili sme aj funkciu automatického vyťažovania, aby bolo načítanie vyťažených údajov do jednotlivých polí Docspointu komplexnejšie a presnejšie, čím sa spracovanie dokladov ešte zrýchli.
  • Úprava načítavania informácií zo súborov ISDOC – pri načítavaní údajov o doklade zo súboru ISDOC sa teraz text z faktúry ukladá do poľa "Popis dokladu".