Opäť prinášame prehľad nových funkcií a vylepšení, ktoré nájdete v Docspointe. Dúfame, že tieto nové funkcie oceníte a že zefektívnia vašu prácu s aplikáciou Docspoint. Ako vždy budeme veľmi radi, ak nám poskytnete spätnú väzbu na všetky zavedené zmeny.

Export metadát vo formáte ISDOC

  • Teraz je možné exportovať kompletné metadáta vybraných dokladov do formátu ISDOC. Vďaka tomu je možné jednoducho stiahnuť kompletné informácie o danom doklade z Docspointu a importovať ich do iného účtovného programu alebo softvérového nástroja na ďalšie spracovanie.
  • Export metadát do štandardizovaného formátu ISDOC je možné vykonať pre jednotlivé doklady alebo hromadne pomocou tlačidla "Export", ktoré sa nachádza pod zoznamom dokladov.
  • Export a prenos údajov vo formáte ISDOC možno použiť aj na prepojenie Docspointu s inými účtovnými programami, ako sú Abra Flexi, Money S3 a iné. Ak máte záujem o prepojenie s iným účtovným systémom ako POHODA, kontaktujte nás. Radi s vami prediskutujeme možnosti a podrobnosti pripojenia.
Export dokladov

Export užívateľských náhľadov do formátu XLSX alebo CSV

  • Ďalšou možnosťou exportu je export aktuálneho užívateľského náhľadu do formátu CSV alebo XLSX, ktorý vám umožní s výstupnými súbormi ďalej pracovať v nástrojoch, ako je napríklad MS Excel.
  • Po zobrazení požadovaných dokumentov používateľom v aplikácii Docspoint (napr. pomocou zadaných filtrov) je možné všetky zobrazené informácie uložiť vo formáte XLSX alebo CSV.
  • Do výstupného súboru sa uložia informácie o označených dokladoch. Môžete vybrať jeden alebo viac dokladov podľa svojich potrieb.
  • Export sa vykonáva pomocou tlačidla „Export“ umiestneného pod zoznamom dokladov, po ktorom nasleduje výber požadovaného formátu výstupného súboru.

Pripomenutie - dátová uzávierka 2022

Ak ste ešte nevykonali dátovú uzávierku a prechod na účtovné obdobie 2023 pre svoje účtovné jednotky, podrobný návod na nastavenie systému Docspoint nájdete na našej webovej stránke v sekcii Často kladené otázky a návody (časť "Návody" v dolnej časti stránky).

Zistite, ako vám Docspoint môže ušetriť desiatky hodín času a účtovných nákladov.

Dohodnite si nezáväznú prezentáciu a bezplatné 14-dňové demo Docspoint.