O novinkách v programe Docspoint sme už nejaký čas neinformovali. To však určite neznamená, že sme pre vás nič nepripravovali. Práve naopak! Usilovne sme pracovali na tom, aby sme vám priniesli niekoľko pomerne kľúčových funkcií a vylepšení, na ktoré mnohí používatelia netrpezlivo čakali.

Niektoré z nich (napr. zadávanie položiek faktúry alebo alternatívne pracovné postupy schvaľovania) nie sú automaticky viditeľné pre všetkých používateľov. Chceme nechať na každom, či chce tieto funkcie používať alebo nie. Ak máte záujem o niektorú z funkcií, kontaktujte nás. Radi vám ho aktivujeme.

Teraz prejdeme k našim novým funkciám.

Možnosť zadávať jednotlivé položky dokumentu

 • Ak spracovávate dokumenty s väčším počtom položiek, máte teraz možnosť zadať jednotlivé položky a ich údaje priamo v aplikácii Docspoint. V tejto forme potom môžete doklad importovať do účtovného systému Pohoda.
 • Položky je možné načítať aj zo súboru ISDOC alebo ich automaticky extrahovať.
Polozky

Alternatívny pracovný postup schvaľovania - výber konkrétnych schvaľovateľov

 • Ak používate schvaľovanie dokumentov v systéme Docspoint, ale nie ste spokojní s jeho súčasnou podobou, možno vás poteší ďalšia nová funkcia. V štandardnom pracovnom postupe môžu všetci schvaľovatelia zobraziť (a následne priradiť) dokumenty na schválenie.
 • V alternatívnom pracovnom postupe schvaľovania môžete vybrať konkrétneho schvaľovateľa a poslať dokument na schválenie priamo jemu. Ostatní schvaľovatelia nebudú mať k takémuto dokumentu prístup.
 • Ak používate viacúrovňové schvaľovanie, môžete preskočiť úrovne schvaľovania výberom konkrétneho schvaľovateľa. Dokument tak môžete poslať priamo na druhú alebo tretiu úroveň schvaľovania.
 • Ak v aplikácii Docspoint používate rolu "asistentov", môžete tiež vybrať konkrétneho asistenta, ktorému pridelíte dokument na ďalšie spracovanie.
Schvalovací_workflow

Automatické schvaľovanie dokumentov podľa rôznych parametrov

 • Teraz je možné nastaviť minimálnu sumu (celkové náklady), od ktorej sa musia doklady schváliť. Ak sú celkové náklady dokladu nižšie ako nastavená minimálna suma, nový doklad sa automaticky schváli a odošle priamo účtovníkovi na zaúčtovanie do programu Pohoda.
 • Podobne je možné nastaviť automatické schvaľovanie pre vybrané stredisko.

 

Nové formy platieb

 • Rozšírili sme formy platby, ktoré môžete vybrať pre doklad (karta "Platba" v podrobnostiach o doklade). Teraz si môžete vybrať medzi: platbou vopred, kreditnou kartou, hotovosťou, bankovým prevodom, inkasom, dobropisom a kreditom.
 • Zvolená forma platby sa samozrejme importuje aj do účtovného systému Pohoda.
formy_uhrady

Dátum účtovného prípadu a dátum započítania

 • V systéme Docspoint je teraz možné okrem dátumu vystavenia, DIČ a dátumu splatnosti zadať aj dátum účtovného prípadu a dátum dobropisu..
 • Docspoint ponúka rovnaké dátumové polia ako účtovný systém Pohoda.
formy_uhrady

Rýchlejšia úprava a prehľadávanie dokumentov

 • Pre rýchlejšie prechádzanie dokladov pri ich úprave alebo kontrole sme pridali možnosť prejsť na ďalší alebo predchádzajúci doklad priamo z detailu dokladu. Už nie je potrebné vracať sa do zoznamu všetkých dokladov ( Doklady / Moje doklady / Archív). Tlačidlá "šípky" sa nachádzajú v pravom hornom rohu detailu dokladu.
pohyb_doklady

Vylepšené mechanizmy filtrovania dokladov

 • Upravili sme niektoré mechanizmy filtrovania na presnejšie a rýchlejšie vyhľadávanie a filtrovanie dokladov.
 • Po zadaní filtra je teraz potrebné túto možnosť potvrdiť stlačením klávesu Enter alebo tlačidla "Filtrovať".
 • Pri niektorých filtroch, ktoré sa viažu na účtovný rok (napr. stredisko, činnosť, zákazka alebo číselný rad), musíte najprv vybrať požadovaný účtovný rok a potom nastaviť filter.
 • Ak chcete odstrániť filter, použite tlačidlo " Reset".
filtrace

Priebežná optimalizácia používateľského rozhrania a systémových funkcií

 • S každou novou verziou Docspointu sa vždy snažíme vylepšiť používateľské rozhranie a existujúce funkcie. V tomto vydaní sme sa zamerali na:
  • Vylepšenia funkcie automatizovaného vyťažovania - opravili sme niektoré chyby, ku ktorým dochádza pri vyťažovaní sadzieb DPH, a tiež sme rozšírili zoznam cudzích mien, ktoré je nástroj na vyťažovanie schopný rozpoznať.

Zistite, aké možnosti vám Docspoint ponúka pri digitalizácii vášho účtovníctva.

Vyžiadajte si nezáväznú konzultáciu a bezplatnú demo verziu.