Nastavenie počtu dokladov na stránke

 • Teraz môžete nastaviť, koľko dokladov sa má na stránke zobraziť.
 • Nastaviteľný rozsah je 10 - 200. Je potrebné vziať do úvahy, že s rastúcim počtom dokladov môže ich načítanie trvať dlhšie (aj v závislosti od rýchlosti vášho internetového pripojenia).
 • Aktuálne nastavený počet dokladov, ktoré sa majú zobraziť na jednej stránke, platí vždy pre všetky zoznamy dokladov ( Doklady, Moje doklady a Archív).
Pocet_dokladu_na_strance

Prehľadávanie a filtrovanie dokladov

 • Ak použijete niektoré pravidlá filtrovania na zobrazenie požadovanej skupiny dokladov, tieto nastavenia filtrovania zostanú aktívne aj po prechode do režimu úprav vybraného dokladu a následnom návrate do zoznamu dokladov.
 • Zrušenie nastavení filtrov je možné vykonať buď vymazaním konkrétneho filtra, alebo hromadne pomocou tlačidla "Reset".
 • Okrem toho aktuálne upravovaný alebo prezeraný doklad zostane označený v zozname dokladov aj po návrate zo zobrazenia podrobností o doklade.

Nové pole "Dátum úhrady"

 • Napriek tomu, že služba Docspoint v súčasnosti nie je automatizovane prepojená s elektronickým bankovníctvom, chceli sme vám umožniť zadať do Docspointu informáciu o tom, či už bol doklad zaplatený alebo nie.
 • Pre každý doklad (na karte "Platba") je teraz k dispozícii nové pole "Dátum úhrady", do ktorého môže používateľ voliteľne zadať dátum úhrady dokladu. Toto pole je možné zobraziť aj v zozname dokladov (pomocou "Nastavenia stĺpcov") a je možné podľa neho aj filtrovať doklady.
 • Toto pole má len informatívny charakter v rámci programu Docspoint a do účtovného programu POHODA sa neprenáša.
Datum_uhrady

Rozšírenie informácií na záložke Metadáta

 • Rozšírili sme množstvo informácií na záložke Metadáta a tiež sme upravili poradie jednotlivých polí tak, aby sa v prehľade ľahšie orientovalo a aby poskytoval základné informácie o dokumente.
Metadata

Optimalizácia importu dokladov do slovenskej verzie účtovného programu POHODA

 • Vzhľadom na určité rozdiely medzi českou a slovenskou verziou účtovného programu POHODA sme vykonali potrebné úpravy v našom mostíku (aplikácia, ktorá zabezpečuje komunikáciu medzi systémom Docspoint a programom POHODA), aby boli dodržané správne pravidlá pre účtovné doklady v slovenskej verzii programu POHODA.