Tu je ďalší prehľad nových funkcií zavedených v systéme Docspoint.

  • Schvaľovatelia môžu teraz nahrávať doklady - používatelia v úlohe schvaľovateľov môžu tiež (voliteľne) nahrávať do systému Docspoint doklady. Túto možnosť možno aktivovať spolu s právami na úpravu alebo vymazanie dokladu. V predvolenom nastavení majú schvaľovatelia len pasívne zobrazenie dokladov (s možnosťou schváliť alebo vrátiť doklad). Ak však chcete nastaviť práva na nahrávanie, úpravu a vymazávanie dokladov pre niektorého zo schvaľovateľov, pošlite e-mail na adresu servis@docspoint.cz.
  • Účtovníci vidia v Archíve všetky doklady svojich klientských firiem - Účtovníci teraz vidia v Archíve všetky doklady svojich klientských firiem, a to aj v prípade, že doklad spracovala (odoslala do Pohody) iná účtovníčka, ktorá je tiež priradená ku klientskej firme.