Jako účetní program označujeme software, který nám umožňuje vedení účetnictví nebo daňové evidence s využitím výpočetní techniky. Využívat ho mohou živnostníci, drobní podnikatelé, majitelé e-shopů, ale také středně velké společnosti či neziskové organizace.

Od účetních programů se požadují určité funkce, které jsou pro vedení účetnictví subjektu nezbytné. Většina systémů je přitom tvořena jako soubor modulů, jež tyto funkce pokrývají. Jedná se zpravidla o krabicová řešení - tedy již připravené produkty, do jejichž skladby funkcí není možné zasáhnout (s výjimkou volby konkrétního balíčku, který obsahuje námi požadované funkce).

Protipólem krabicových řešení jsou účetní programy na míru. U nich si firma vybírá jen takové takové moduly, jež pro vedení svého účetnictví či řízení ekonomiky skutečně potřebuje. Vzhledem k náročnějšímu postupu sestavení aplikace na míru jsou však tato řešení poskytována až u tzv. ekonomických systémů (ERP - Enterprise Resource Planning) pro střední a velké firmy.

Funkce účetních programů

Níže uvádíme seznam těch nejběžnějších funkcí, které účetní programy nabízí. Mohou být zařazeny do různých úrovní (balíčků) daného programu s různou cenou. V nižších úrovních programu tak nemusí být dostupné všechny.

  • Daňová evidence – standardní modul umožňující vedení účetních knih, účtování, rozdělení příjmů, výdajů, nákladů a výnosů atd. Zkrátka takové činnosti, jež jsou třeba pro podání daňového přiznání OSVČ.
  • Účetnictví (dříve podvojné účetnictví) – opět standardní modul, který umožňuje účtování podnikatelských subjektů vedoucích (podvojné) účetnictví.
  • Banka – evidence bankovních výpisů, automatické párování přijatých a vydaných plateb, možnost tisku bankovní knihy.
  • Fakturace – vystavování a evidence vydaných i přijatých faktur.
  • Pokladna a vystavování daňových dokladů – tento modul má na starost vystavování příjmových a výdajových dokladů, případně jejich párování s přijatými či vystavenými fakturami v systému. Všechny moderní systémy již dnes integrují EET.
  • Skladová evidence – evidence materiálu či výrobků na skladu, případně jejich pohybu.
  • Evidence majetku – evidence majetku a jeho hodnoty - tedy příjem, odpis, vyřazení apod.
  • Knihy jízd – Zápis o vykonaných jízdách firemními vozy, případně vlastními vozy za pohonné hmoty placené firmou.
  • Personalistika a mzdy – údaje o zaměstnancích, jejich evidence a evidence odpracovaných hodin, dovolených apod. Příprava mezd, podkladů pro odvody na sociální a zdravotní pojištění, dokladů o pracovní neschopnosti, výplatních pásek atp.

Řešení Docspoint slouží jako elektronický archiv daňových dokladů.

Archivujte a spravujte své účetní doklady online, bez papírů a v souladu s českou legislativou.