Archivace dat je v obecné rovině proces sloužící k dlouhodobému uchování dat, přičemž data jsou obvykle vhodně zabalena v archivu tak, aby se předešlo jejich poškození.

Daňové subjekty (nejen) v ČR mají v souvislosti s archivací dat spojeny mnohé povinnosti. Například při uchovávání daňových záznamů, faktur, smluv, pracovně-právních dokumentů apod. Pro tuto tematiku jsme připravili samostatnou rozsáhlou sekci Archivace dokladů.

Řešení Docspoint slouží jako elektronický archiv daňových dokladů.

Archivujte a spravujte své účetní doklady online, bez papírů a v souladu s českou legislativou.