Co je ISDOC

ISDOC (Information System Document) je název pro formát elektronické fakturace vyvinutý a využívaný v České republice. Definovala jej tzv. Pracovní skupina pro Elektronické standardy výměny dat operující v rámci sdružení SPIS (Sdružení pro informační společnost). Jedná se o otevřený standard pro popis obchodních dokumentů v digitální podobě.

V roce 2008 byla podepsána Deklarace o společném postupu v oblasti řešení elektronické fakturace v ČR. Tato deklarace vyjadřuje závazek významných výrobců ekonomických, účetních a ERP systémů vybudovat společný formát elektronické fakturace. Součástí tohoto závazku je také cíl do jednoho roku od vyhlášení deklarace implementovat tento společný formát do komerčních řešení jednotlivých signatářů.

Výrobci ekonomických a podnikových systémů budou tedy dle této deklarace používat standardizovanou formu exportů a přijímání elektronických fakturačních zpráv. To umožní firmám a institucím - uživatelům různého ekonomického, účetního či manažerského software - mezi sebou vzájemně snáze elektronicky komunikovat. Formát ISDOC byl následně vyhlášen v březnu roku 2009.

 

PDF vs. ISDOC

V dnešní době je pro faktury ve velké míře stále používán formát PDF, který umožňuje zobrazit fakturu tak, jak by vypadala na papíře, a také ji snadno vytisknout. Významnou nevýhodou tohoto formátu je, že není vhodný pro automatizovaný import do ekonomických systémů s výjimkou systémů, které mají implementované vytěžování dat.

Pro zmíněný import do podnikových aplikací jsou více vhodné tzv. strukturované formáty. Jejich nejstarším představitelem je systém UN EDIFACT, který je více znám pod EDI. Ten je zpravidla využíván velkými společnostmi, které vystavují nebo přijímají velké objemy faktur. Pro zprocesování komunikace v EDI formátu je zpravidla zapotřebí další infrastruktura, jež je provozována externími komerčními subjekty. Z tohoto důvodu bývá nedostupná či nevýhodná pro malé firmy.

 

Výhody formátu ISDOC

Tento fakt byl důvodem pro vznik formátu ISDOC. Ten byl navržen tak, aby byl dostupný pro posílání daňových dokladů právě menšími firmami či živnostníky. Tento záměr však samozřejmě nevylučuje jeho použití velkými firmami či orgány veřejné správy. Jeho největší výhodou je, že dovoluje používat elektronickou fakturaci bez jakýchkoliv dalších nákladů. ISDOC má ve své specifikaci i elektronický podpis, aby odpovídal požadavkům zákona o DPH.

ISDOC je používán v různých oborech a odvětvích, jako jsou maloobchod, velkoobchod, logistika a účetnictví. V České republice je ISDOC uznáván jako standard pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů a je podporován mnoha informačními systémy, bankami a dalšími institucemi.

 

Struktura formátu ISDOC

Formát ISDOC vychází ze standardu UBL (Oasis Unified Business Language), jenž doplňuje o česká specifika (např. daňový zálohový list). Formát ISDOC nabízí kromě běžné daňové faktury vydané/přijaté dalších 5 typů dokladů. Poměrně značnou nevýhodou však je absence navazujících dokladů (např. objednávka či výdejka).

Technicky jde u formátu ISDOC o XML soubor podepsaný elektronickým podpisem (dle standardu XML Signature). Obvykle jde o soubor s příponou isdoc. Existuje však i varianta isdocx, jež je navíc doplněna o možnost přibalit přílohy. V tomto případě se pak jedná o komprimovaný soubor (ZIP), v němž je zabalen isdoc soubor společně s libovolnými dalšími dokumenty.

Aktuální verze formátu ISDOC je ke stažení na http://www.isdoc.cz/.

Kromě standardního ISDOC existuje ještě rozšířená verze, tzv. ISDOCX, která může obsahovat více souborů v ZIP archivu.

Při používání formátu ISDOC je třeba zajistit, aby byly elektronické dokumenty v souladu s aktuálními předpisy ČR a aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana dat. Je třeba také dodržovat standardy a pravidla pro použití formátu ISDOC, aby byla zajištěna interoperabilita a konzistence dat mezi různými informačními systémy.

 

ISDOC Reader

ISDOC reader je nástroj pro zobrazení vašich elektronických dokladů ve formátu ISDOC.

Více o ISDOC Reader na samostatné stránce našeho slovníku.

 

Řešení Docspoint pracuje s formátem ISDOC.

Archivujte a spravujte své účetní doklady online, bez papírů a v souladu s českou legislativou. Docspoint spolupracuje s účetním software POHODA a umožňuje snadný import připravených dokladů.