Formát ISDOCX je rozšířenou variantou českého formátu ISDOC pro elektronickou fakturaci. ISDOC znamená Information System Document. Rozdíl mezi oběma typy je v tom, že ISDOC obsahuje vždy jen jeden soubor, jeden elektronický doklad ve formátu XML.

Oproti tomu je formát ISDOCX vlastně ZIP archivem. Kromě elektronického dokladu ve formátu XML (standardní ISDOC) tak může obsahovat i další soubory libovolného formátu. Když je k elektronickému dokladu potřeba připojit nějaké přílohy (typicky fakturu ve formátu PDF apod.), zabalí se do ZIP archivu a označí příponou *.ISDOCX.

 

Řešení Docspoint pracuje s formátem ISDOC.

Archivujte a spravujte své účetní doklady online, bez papírů a v souladu s českou legislativou. Docspoint spolupracuje s účetním software POHODA a umožňuje snadný import připravených dokladů.