Komora daňových poradců České republiky je instituce, jejímž úkolem je garantovat vysokou profesní úroveň daňového poradenství v České republice. Dohlíží na řádný výkon profese daňových poradců, usměrňuje jejich činnost, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace. Dále svým členům nabízí celou paletu různých služeb, chrání a prosazuje jejich oprávněné zájmy a podílí se na tvorbě vhodného prostředí pro práci poradců.

Komora daňových poradců je samosprávnou profesní organizací. Její existenci definuje zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Zmíněný zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Dále garantuje očekávané profesní standardy profese, upravuje postavení Komory daňových poradců, práva a povinnosti daňových poradců a definuje i samotné daňové poradenství jako poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb jakož i ve věcech, jež s daněmi přímo souvisejí.

Podle tohoto zákona se mohou daňovými poradci stát pouze fyzické osoby zapsané v seznamu Komory daňových poradců ČR. Daňoví poradci mají ze zákona členství v Komoře povinné.

Řešení Docspoint slouží jako elektronický archiv daňových dokladů.

Archivujte a spravujte své účetní doklady online, bez papírů a v souladu s českou legislativou.