Pro určení výsledného platového tarifu zaměstnance se používají dvě stupnice - platová třída a platový stupeň. Platová třída určuje náročnost práce, kterou zaměstnanec vykonává, a je závislá na druhu práce sjednaném v pracovní smlouvě.

Zaměstnavatel musí zaměstnance zařadit do platové třídy, která odpovídá nejnáročnější práci uvedené v katalogu prací ve veřejných službách a správě, a to podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb. v platném znění. Pokud je v katalogu uvedena pouze jedna nejnáročnější práce, musí být zaměstnanec zařazen do této platové třídy. Pokud pracovní pozice není v katalogu uvedena, musí zaměstnavatel zaměstnance zařadit do platové třídy, ve které jsou pracovní pozice srovnatelné s danou pracovní pozicí z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti.

Kvalifikační předpoklady pro jednotlivé platové třídy jsou stanoveny v § 2 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (viz tabulka níže). Vedoucí zaměstnanci jsou zařazeni do platové třídy podle nejnáročnějších prací, které řídí nebo sami vykonávají.

 

Platová třída Kvalifikační předpoklady
1. - 2. základní vzdělání nebo základy vzdělání
3. střední vzdělání
4. střední vzdělání nebo střední vzdělání s výučním listem
5. střední vzdělání s výučním listem
6. střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzděláním s výučním listem
7. - 8. střední vzdělání s maturitní zkouškou
9. vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
10. vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
11. - 12. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
13. - 16. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

 

Řešení Docspoint slouží jako elektronický archiv daňových dokladů.

Archivujte a spravujte své účetní doklady online, bez papírů a v souladu s českou legislativou. Docspoint spolupracuje s účetním software POHODA a umožňuje snadný import připravených dokladů.