Daňové přiznání (přiznání k dani z příjmů fyzických osob) je povinen podat každý, jehož roční příjmy zahrnuté do předmětu daně z příjmů fyzických osob přesáhly 15 000 Kč. Výjimkou jsou příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně (§ 36 zákona o dani z příjmu).

Daňové přiznání jsou povinni podat i ti, jejichž roční příjmy (zahrnuté do předmětu daně z příjmů FO) nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazují daňovou ztrátu. Obecně řečeno daňové přiznání musí podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. Povinnost se týká všech s příjmy nad 15 000 Kč, kteří nejsou osvobozeni od daně z příjmu.

 

Jaký daňový tiskopis použít?

Pro splnění daňové povinnosti jsou k dispozici dva typy formulářů pro daňové přiznání (za rok 2020): dvoustránkový nebo čtyřstránkový formulář. Dvoustránkový daňový formulář využijí daňoví poplatníci mající příjmy pouze ze závislé činnosti. Mezi ně lze zařadit například i studenty, kteří si nárokují vrácení odvedené srážkové daně z brigád (z dohod o provedení práce). Čtyřstránkové formuláře pak slouží primárně pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Daňové formuláře si je možné stáhnout z webu finanční správy.

 

Jak vysoká je sazba daně?

Sazba daně z příjmu fyzických osob (za rok 2020) činí 15 % ze základu daně. Daňoví poplatníci, jejichž příjmy ze závislé či samostatné výdělečné činnosti vystoupají nad 1 672 080 Kč, odvedou z daňového základu nad tuto částku ještě 7% solidární daň. Tato hranice je stanovena pro rok 2020 a v dalších letech se může lišit.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že zaměstnanci s roční hrubou mzdou nad 1 672 080 Kč si musejí podat daňové přiznání i přesto, že po celý rok pracovali pouze pro jednoho zaměstnavatele a neměli žádné další zdanitelné příjmy. Důvodem je právě potřeba vypočíst solidární daň.

 

Postup výpočtu daně z příjmu

Nejčastěji daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob podávají osoby samostatně výdělečně činné (tedy OSVČ, podnikatelé). Daňovým základem je rozdíl mezi příjmy a výdaji. Od vypočteného daňového základu se odečtou nezdanitelné položky dle § 15 zákona o dani z příjmu. Následně se vypočte daň. Od té se pak odečtou nárokovatelné daňové slevy a daňové zvýhodnění na děti. V případě, že poplatník uhradil zálohy na daň z příjmu nebo je daňové zvýhodnění na děti vyšší, než vypočtená daňová povinnost, vzniká nárok na daňový přeplatek.

 

Paušální daň v roce 2021

OSVČ s ročním příjmem do jednoho milionu Kč mohou využít takzvanou paušální daň. Díky tomu si mohou výrazně snížit daňovou administrativu či dokonce na dani z příjmu ušetřit. K možnosti využít paušální daň bylo nutné se přihlásit do 11.1.2021.)

Výše paušální daně pro rok 2021 činí 5 469 Kč měsíčně. Skládá se z odvodu na sociální pojištění ve výši 2 976 Kč, odvodu na zdravotní pojištění ve výši 2 393 Kč a symbolických 100 Kč na daň z příjmu.

 

Daňové přiznání podávají i právnické osoby, a to daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob.

Řešení Docspoint slouží jako elektronický archiv daňových dokladů.

Archivujte a spravujte své účetní doklady online, bez papírů a v souladu s českou legislativou.