Zákon o dani z příjmu (zákon č. 586/1992 Sb.) definuje pravidla pro zdaňování příjmů fyzických osob i právnických osob (společností s ručením omezeným, akciových společností, komanditních společností, družstev atp.).

Definuje také předmět daně. U fyzických osob jde například o příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), příjmy ze samostatné činnosti (OSVČ), příjmy z kapitálového majetku či nájmu apod.

Dále uvádí pravidla pro osvobození daňového subjektu (fyzické i právnické osoby) od placení daně z příjmu, stanovuje, co je základem daně a jak se daňové subjekty a finanční úřady staví k daňové ztrátě.

Zákon byl přijat dne 20.11.1992, platný od 18.12.1992 s účinností od 1.1.1993. Aktuálně (6/2021) má sedm částí, a totiž:

  • ČÁST PRVNÍ - DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB (§ 2 - § 16b)
  • ČÁST DRUHÁ - DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB (§ 17 - § 21a)
  • ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ (§ 21b - § 38fa)
  • ČÁST ČTVRTÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO VYBÍRÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ (§ 38g - § 38zh)
  • ČÁST PÁTÁ - REGISTRACE (§ 39 - § 39b)
  • ČÁST ŠESTÁ - PRAVOMOCI VLÁDY A MINISTERSTVA FINANCÍ (§ 39p - § 39q)
  • ČÁST SEDMÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 40 - § 42)

Dále přechodná ustanovení a přílohy.

Kompletní zákon v aktuálním znění si můžete prohlédnout na portálu Zákonyprolidi.cz.

Řešení Docspoint slouží jako elektronický archiv daňových dokladů.

Archivujte a spravujte své účetní doklady online, bez papírů a v souladu s českou legislativou. Docspoint spolupracuje s účetním software POHODA a umožňuje snadný import připravených dokladů.