Tu je ďalší prehľad nových funkcií zavedených v systéme Docspoint.

Jednou z často požadovaných funkcií bola možnosť pridávať prílohy PDF k existujúcim dokumentom.

  • Ak chcete okrem samotnej faktúry archivovať napríklad aj objednávku alebo kúpnu zmluvu, stačí teraz v náhľade vybraného dokladu kliknúť na ikonu "mrak so šípkou" a jednoducho pridať ďalšie prílohy k hlavnému dokladu.
  • Prílohy možno nahrať aj do už archivovaných dokladov.
  • Podporovaný formát prílohy je PDF.
  • Výber náhľadu hlavného dokladu ("Súbor dokladu") alebo nahranej prílohy sa vykonáva pomocou rozbaľovacieho zoznamu v hornej časti náhľadu dokladu.
  • Odoslané prílohy možno aj odstrániť (ikona krížika).
  • Prílohy môžu nahrávať/odstraňovať všetci používatelia s právom nahrávať/upravovať doklady.
  • Všetka práca s prílohou sa potom uloží do histórie (prehľad činností nad dokladom).