Přinášíme další přehled novinek nasazených v systému Docspoint.

Jednou z často požadovaných funkcí byla možnost dohrávání PDF příloh k již existujícím dokladům.

  • Pokud si tedy chcete kromě samotné faktury archivovat i třeba objednávku nebo kupní smlouvu, nyní stačí jen v náhledu vybraného dokladu kliknout na ikonu "obláčku se šipkou" a snadno tak k hlavnímu dokumentu připojit další přílohy.
  • Přílohy lze nahrávat i k již archivovaným dokladům.
  • Podporovaný formát přílohy je PDF.
  • Volba náhledu hlavního dokladu ("Soubor dokladu") nebo nahrané přílohy se provádí pomocí rolovacího seznamu v horní části náhledu dokladů.
  • Nahrané přílohy je možné i smazat (ikona křížku).
  • Přílohy mohou nahrávat / mazat všichni uživatelé s právem nahrávat / editovat doklady.
  • Jakákoliv práce s přílohou je pak uložena v Historii (přehled aktivit nad dokladem).