Nový řádek se součty nákladů

 • Na základě podnětů od uživatelů jsme do přehledu dokladů doplnili automatický výpočet sumy částek uvedených ve sloupcích „Celková částka“ a „DPH“. Stavový řádek s celkovou sumou naleznete vždy pod aktuálním seznamem dokladů. Hodnota „Celkem“ vždy obsahuje součet částek pro aktuálně zobrazené doklady (např. po aplikaci filtrů).
 • Jedná se o první ze základních reportingových funkcí, které chceme do Docspointu postupně doplňovat.

Úprava zadávání nákladů a možnost editace DPH

 • Nyní je možné zadávat jednotlivé náklady i tzv. „shora“, tedy tak, že zadáte celkovou částku vč. DPH a podle nastavené DPH sazby se ostatní údaje (základ a DPH) automaticky dopočítají. Navíc je také možné provádět dodatečné ruční úpravy jednotlivých hodnot (např. DPH).

Úprava funkce kontroly duplicitních dokladů

 • Aby byla funkce kontroly duplicitních dokladů přesnější a více odpovídala běžné praxi, upravili jsme mechanismus kontroly duplicit. A to tak, že nyní je duplicita detekována v případě, že se dva doklady shodují v následujících parametrech: název klientské společnosti (té používající Docspoint), účetní rok, číslo dokladu, variabilní symbol a jméno partnera.
 • Kontrola duplicitních dokladů se provádí při každém ukládání či odeslání dokladu do dalšího stavu. V notifikaci je zobrazen doklad, vůči němuž je aktuálně zpracovávaný doklad duplicitní. Uživatel se následně může rozhodnout, jak bude dál pokračovat.

Interaktivní průvodce aplikací Docspoint

 • Pro snazší seznámení s aplikací Docspoint jsme pro vás, vaše kolegy či klienty připravili interaktivního průvodce. V něm si můžete zvolit typ uživatele a nechat se provést celým procesem nahrávání a zpracování dokladů v systému Docspoint.
 • Interaktivního průvodce je možné vyvolat kliknutím na tlačítko „Nápověda“ v pravé části webového prostředí Docspoint. Zde si pak můžete buď spustit celého průvodce, anebo jen nápovědu k vybrané části či funkci aplikace Docspoint.

Průběžné optimalizace uživatelského rozhraní a systémových funkcí

 • S každou novou verzí systému Docspoint se vždy snažíme vylepšovat uživatelské rozhraní a existující funkce. V této verzi jsme se zaměřili na:
  • Posun okna s náhledem dokladu – v případě zobrazení většího počtu dokladů na jedné stránce se při posunu mezi doklady současně posouvá náhled označeného dokladu. Díky tomu bude vždy ve viditelné oblasti webového okna.
  • Úpravy v zobrazování logů – pro lepší přehlednost jsme v záložce Historie doplnili některé nové informace do přehledu jednotlivých záznamů práce s dokladem.
  • Vylepšení funkce automatizovaného vytěžování – ladili jsme také funkci automatického vytěžování, aby načítání vytěžených údajů do jednotlivých polí aplikace Docspoint bylo komplexnější a přesnější a ještě více vám tak urychlilo zpracovávání dokladů.
  • Úpravy načítání informací ze souborů ISDOC – nově se při načítání údajů o dokladu ze souboru ISDOC ukládá text z faktury do pole „Popis dokladu“.