Podpora práce so súbormi ISDOC

  • Pridali sme podporu formátu ISDOC (formát elektronickej fakturácie v Českej republike). Ak účtovný doklad obsahuje prílohu vo formáte ISDOC alebo máte ISDOC ako samostatný súbor, pri nahrávaní takéhoto dokladu sa všetky metadáta okamžite extrahujú zo súboru ISDOC a vyplnia do príslušných polí v Docspointe. (Podmienkou je, aby sa názov dokumentu PDF a názov súboru ISDOC zhodovali, napr. Invoice0001.PDF a Invoice0001.isdoc).
  • Odosielanie dokumentov vrátane súborov ISDOC funguje aj prostredníctvom e-mailu.
isdoc-logo

Opravné daňové doklady

  • Pridali sme dva nové typy dokladov - Prijatý opravný daňový doklad (skratka v predmete e-mailu: POD) a Vydaný opravný daňový doklad (skratka v predmete e-mailu: VOD).
  • Ak teda pri editácii vyberiete jeden z týchto typov dokladov, pri odoslaní do programu POHODA sa doklady zaúčtujú do príslušnej účtovnej agendy.
typ_dokladu-2

Možnosť hromadného nahrávania dokumentov PDF do existujúcich dokladov

  • Ak máte v programe Docspoint veľké množstvo archivovaných účtovných dokladov, v ktorých chýbajú PDF dokumenty (napr. z dôvodu spätnej synchronizácie vydaných faktúr z programu POHODA), môžete teraz tieto PDF dokumenty hromadne priradiť.
  • Na serveri, na ktorom beží váš program POHODA, sme vytvorili špeciálny priečinok s prílohami. Tento priečinok sa potom ďalej vetví podľa názvu účtovných jednotiek a účtovného roka.
  • Ak do príslušného priečinka nahráte jeden alebo viac PDF súborov a ich názvy sa zhodujú s interným číslom dokladu v programe POHODA, automaticky priradíme tieto PDF súbory k príslušným účtovným dokladom v programe Docspoint.
  • Táto funkcia musí byť pre vašu spoločnosť aktivovaná v správe systému Docspoint. Ak máte záujem, kontaktujte nás. Vysvetlíme vám podrobnosti a všetko pre vás pripravíme.
shutterstock_2055063593