Pojem elektronická pečeť definuje evropské nařízení eIDAS. Jde o data v elektronické podobě, jež jsou připojena k jiným datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena s cílem zaručit jejich původ a integritu. Jsou ekvivalentem elektronických podpisů, tentokrát však určeným pro právnické osoby.

Elektronické pečetě by tedy měly sloužit jako důkaz toho, že elektronický dokument vydala určitá právnická osoba, a poskytovat jistotu o původu a integritě tohoto dokumentu. Dokládá tedy mimo autora i to, že dokument nebyl v době mezi podepsáním a odesláním adresátovi nijak pozměňován.

Vedle ověření pravosti dokumentu lze elektronické pečetě použít k autentizaci jakéhokoli digitálního předmětu dotyčné právnické osoby, například softwarového kódu nebo virtuálního serveru. Elektronickou pečetí je možno podepisovat i elektronická časová razítka. O časových razítkách se můžete více dočíst na stránce Elektronická archivace dokladů.

Řešení Docspoint slouží jako elektronický archiv daňových dokladů.

Archivujte a spravujte své účetní doklady online, bez papírů a v souladu s českou legislativou.